Cercar Error
Vull col·legiar-me
Consultoria
Energia i sostenibilitat
Espai d’informació en construcció sostenible i energia

Energia i sostenibilitat

Eines i informació

A la pestanya EINES PER TREBALLS trobaràs una selecció d’eines de suport, ordenades segons els àmbits del cicle de l’edificació, per a generar els teus treballs professionals amb seguretat i garanties: aplicacions informàtiques, plantilles, fitxes, etc..

A la pestanya RECURSOS PER TEMES hi veuràs una selecció de documentació estructurada i organitzada, en format digital o paper, sobre tots els temes de la construcció que la fan rellevant i útil per poder portar a terme els encàrrecs i/o realitzar els treballs amb seguretat i garanties: llibres, guies i manuals, articles de revista, legislació i vídeos.

LA BOTIGA TÈCNICA és un entorn digital on adquirir publicacions, aplicacions informàtiques i serveis, que són gratuïts o amb descomptes avantatjosos per als arquitectes tècnics col·legiats i per als altres professionals afiliats.

 • Eines per treballs
 • Recursos per temes
 • Botiga tècnica

No trobes el que estaves buscant?

Si no trobes la resposta als teus dubtes, fes-nos arribar una consulta

Fes una consulta

En el cas de que et faci falta ajuda, acompanyament o el consell d’un professional, pots fer la consulta pels canals d’assessorament i atenció de consultes habilitats.

Àmbits i temes

 

 

 

General

 • Eficiència i optimització de recursos (aigua, energia i materials)
 • Edificis Net Zero Carbon, de consum d’energia zero.
 • Level(s). Marc comú per a edificis sostenibles a nivell europeu
 • Anàlisis del cicle de vida
 • Interpretació dels paràmetres tècnics de la legislació, reglamentació i normativa.
 • Resolució de conflictes i mediació amb altres agents implicats.
 • Assessorament en requisits legislatius per l’ús de les Declaracions Ambientals de Producte (ecoetiquetes tipus III) i normatius per obtenir punts en licitacions i concursos amb component de sostenibilitat i edificació sostenible
 • Assessorament i acompanyament en la realització de Declaracions Ambientals de Producte i el seu registre en el programa operador DAPcons
 • Acompanyament en projectes de recerca de nous materials:ecomaterials i ecoinnovació
 • Economia circular

Estudi previ al projecte

 • Diagnosi i auditories energètiques
 • Certificats d’eficiència energètics edifici existent
 • Estudis d’eficiència energètica: enllumenat artificial i natural
 • Estudis d’eficiència energètica en instal·lacions: Sistemes ACS+aerotèrmia, ventilació hvac, etc.

Projecte

 • Eines per al modelatge i la simulació energètica, per a la verificació energètica del CTE i per la certificació de l’eficiència energètica
 • Certificats d’eficiència energètics obra nova
 • Implementació de dades en projectes Revit BIM
 • Estratègies bioclimàtiques passives
 • Instal·lacions solars tèrmiques
 • Certificacions verdes (Leed, Breem, Passivhaus, etc)
 • Passaport de la renovació energètica
 • Càlcul de la petjada de carboni embegut i operacional en els edificis
 • Estudis, pla de gestió i auditories de residus
 • Confort tèrmic i salut
 • Mínins de ventilació
 • Envolupant tèrmica: estanqueitat, pont tèrmics, etc.
 • Implementació de dades en projectes Revit BIM
 • Estratègies per a l’estalvi energètic en ACS: aprofitament i gestió d’aigües grises i pluvials

Direcció:

 • Certificats d’eficiència energètics edifici acabat
 • Preparació per a la reutilització, reciclatge i valoració d’altres materials
 • Passaport de productes.