Cercar Error
Vull col·legiar-me
Consultoria
Recursos per temes
Un ampli catàleg de solucions per a fer més fàcil la vida del professional
Servei exclusiu per col·legiats

RECURSOS PER TEMES

Selecció de documentació estructurada i organitzada, en format digital o paper, sobre tots els temes de la construcció que la fan rellevant i útil per poder portar a terme els encàrrecs i/o realitzar els treballs amb seguretat i garanties: llibres, guies i manuals, articles de revista, legislació i vídeos.

Construcció d’edificis

Generalitats sobre construcció Fonaments teòrics sobre les tècniques constructives Topografia Maquinària Replanteig Detalls constructius Geologia i hidrologia Mecànica del sòl Moviments de terres Tipus de fonamentació Contenció Estructures en general Resistència de materials Anàlisi d’estructures Disseny, dimensionat, càlcul i construcció d’elements estructurals Estructures de formigó armat Estructures de formigó pretesat Estructures metàl·liques Estructures mixtes Estructures prefabricades Estructures de fàbrica Estructures de fusta Protecció al foc Construcció amb formigó Construcció amb ferro i acer Construcció amb maó Construcció amb pedra Construcció amb fusta Construcció amb terra Construcció amb ciment i derivats Construcció amb altres metalls Construcció amb vidre Construcció amb plàstic Construcció amb altres materials Construcció en alçada Construcció subterrània Construcció amb prefabricats Construcció Hi-Tech Construcció efímera Envolupant Tancaments verticals Obertures Cobertes Aïllament tèrmic i acústic Juntes, ancoratges i fixacions Divisòries i revestiments Envans i falsos sostres Revestiments i acabats Instal·lacions en edificis en general Instal·lacions en aigua Instal·lacions d’evacuació Instal·lacions elèctriques Instal·lacions de climatització Instal·lacions de telecomunicació Instal·lacions de domòtica Instal·lacions de transport Instal·lacions de protecció Instal·lacions de gas Deconstrucció i gestió de residus Construcció als països en desenvolupament

Habitabilitat i funcionalitat

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris o suggeriments

Envia una consulta