Cercar Error
Eines per treballs
Aparells de mesura
Geometria de l’edifici i dels seus components
Continguts

Mesuradors de distàncies i angles – Aparells manuals

Es mostren 13 resultats

Metre o flexòmetre

Cinta metàl·lica enrotllable de fins a 8 metres de llargària que porta marcada la divisió en decímetres, centímetres i mil·límetres.

Aplicacions

Mesurar longituds en aixecaments gràfics i amidaments d’elements constructius.

Avantatges

Fàcil i ràpida realització de lectures. Molt econòmic. S’enrotlla automàticament. Els més amples permeten mesurar en
vertical fins a una bona alçària.

Limitacions i fiabilitat

De vegades cal l’ajuda d’una segona persona per prendre mesures. Bona fiabilitat fins al mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Bahco, Facom, Fisco, Index, Ironside, Lufkin, Medid, Silverline, Stabila, Stanley

Distribuïdors

Qualsevol ferreteria o botiga de bricolatge (Cofac, Servei Estació,…)

Cinta mètrica

Cinta de roba, de metall o de plàstic, enrotllable, dividida en metres, centímetres i mil·límetres. Longitud fins uns 50 metres.

Aplicacions

Mesurar longituds en aixecaments gràfics i amidaments d’elements constructius.

Avantatges

Fàcil i ràpida realització de lectures. Econòmic.

Limitacions i fiabilitat

A vegades cal l’ajuda d’una segona persona per prendre mesures. Bona fiabilitat fins al mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Centigraff, Fisco, Medid, Stabila, Stanley

Distribuïdors

Qualsevol ferreteria o botiga de bricolatge (Cofac, Servei Estació,…)

Metre telescòpic (telecòmetre)

Element tubular que pot allargar-se de forma telescòpica i que incorpora en el seu interior una cinta mètrica en decímetres, centímetres i mil·límetres. Pot portar una bombolla per verificar el nivell i la verticalitat.

Aplicacions

Mesurar longituds, principalment alçades, en façanes i espais interiors.

Avantatges

Permet a un sol operari mesurar distàncies fins a 15 metres d’alçada.

Limitacions i fiabilitat

En mesures màximes cal fer atenció a mantenir la verticalitat de l’instrument.
Bona fiabilitat i precisió fins al mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Easyfix, Nedo Messfix, Tecnix, Telefix, Würth

Distribuïdors

Al-top,  Darvas, GIS Ibérica, Toposhop

Odòmetre (roda mesuradora)

Eina formada per un màneg i una roda a l’extrem inferior. La rotació d’aquesta roda en contacte amb la superfície a mesurar, determina la distància recorreguda.

Aplicacions

Mesurar grans distàncies.

Avantatges

Fàcil i ràpida mesura de distàncies llargues.

Limitacions i fiabilitat

Fiabilitat als errors de centímetres.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Emit, GeoFennel, Laserliner, Nedo, PCE

Distribuïdors

Cooperativa Jordi Capell, DCL Metrología, GIS Ibérica,  PCE Ibérica

Distanciòmetre làser

Aparell electrònic amb làser que indica la distància entre l’instrument i la superfície sobre la qual impacta el làser.

Aplicacions

Realitzar amidaments de distàncies, superfícies i volums.

Avantatges

Permet fer amidaments de forma, ràpida i precisa, fins i tot en zones no accessibles.

Limitacions i fiabilitat

De difícil utilització quan hi ha molta llum.
Pot donar problemes quan es tracta de superfícies inclinades o polides com són els vidres.
Bona fiabilitat amb precisió fins al mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Bosch, Laserliner, Leica, Precaster, Stabila, Stanley, Trotec

Distribuïdors

Gimateg,  Cooperativa Jordi Capell, DCL Metrología, Kimatic, PCE Ibérica

Ecòmetre (distanciòmetre d’ultrasons)

Aparell electrònic que emet un ultrasò i en recull el rebot. La mesura dels temps transcorreguts permet a l’aparell determinar la distància entre l’aparell i l’obstacle que provoca el rebot.

Aplicacions

Realitzar amidaments de distàncies, superfícies i volums.

Avantatges

Permet fer amidaments de forma, ràpida i precisa, fins i tot en zones no accessibles.

Limitacions i fiabilitat

Els amidaments entre plans no paral·lels poden donar errors.
Si la superfície sobre la qual es reflecteix el so és excessivament absorbent o polida, també pot comportar lectures errònies.
Bona fiabilitat i precisió de mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

OEM-Smart Sensor, Perel

Distribuïdors

Thermolab, Velleman

Mesurador de gruixos

Aparell dotat d’un sensor que emet ultrasons. Es col·loca aquest sobre la superfície de l’element i es mesura la freqüència de la ressonància. La relació entre la freqüència de la ressonància (dominant) i el gruix pot considerar-se única per a un material determinat.

Aplicacions

Determinar el gruix d’elements constructius.

Avantatges

Permet prendre mesures evitant un desmuntatge costós.

Limitacions i fiabilitat

Existeixen diferents rangs de mesura en funció de l’element a inspeccionar.
Més orientatiu que precís en la mesura.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Baxlo, Extrech, Helios-Preisser, Insize, Kalkum Ezquerra, Kroeplin, Micratech, Mitutoyo, Sauter

Distribuïdors

DCL Metrología, Gimateg, GIS Ibérica, Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Peu de rei

Eina formada per dos regles graduats, un fixe acabat en escaire i un altre mòbil que s’ajusta a l’objecte o peça a mesurar.
Disposa de dues formes de mesurar: la pinça superior i la tija inferior.
N’hi ha de lectura directa i de digitals.

Aplicacions

Mesurar longituds lineals petites.

Avantatges

Permet mesurar les dimensions, tant externes com internes d’una peça o la fondària d’un orifici.

Limitacions i fiabilitat

Rang típic de 0 a 150 mm.
Precisió de centèsimes de mil·límetre.
Error d’aproximació de 0,05 mm.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

ATM, Bricody, Helios Preisser, Insize, Kalkum Ezquerra, Mitutoyo, Stainless

Distribuïdors

Cooperativa Jordi Capell, DCL Metrología, GIS Ibérica , PCE Ibérica

Peu de rei per a envidraments

Eina en forma de “U” que abraça el vidre amb un regle graduat i permet fer la lectura del seu gruix.
A partir del valor obtingut amb aquest instrument i els valors del mesurador òptic de l’espessor del vidre es pot obtenir el gruix de la cambra.

Aplicacions

Mesurar el gruix dels vidres.

Avantatges

Fàcil i ràpida realització de lectures.

Limitacions i fiabilitat

Es poden mesurar gruixos de fins a 120 mm.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Glassparts, Hedue

Distribuïdors

Verigauge

Mesurador òptic amb targeta

Regle graduat que es col·loca sobre el vidre a 45º i mesura el seu gruix a partir de la reflexió d’aquest sobre el regle. Per a mesurar el gruix de la cambra d’aire, cal mesurar el gruix total del bastiment i restar-hi els ribets i els espessors dels vidres obtinguts a través de la targeta.

Aplicacions

Mesurar el gruix dels vidres, la separació entre dos vidres o el gruix de la cambra d’aire.

Avantatges

Fàcil i ràpida realització de lectures.
Útil per a tot tipus de vidre: vidres monolítics, doble vidre, triple vidre i vidre laminat.

Limitacions i fiabilitat

El mesurador òptic amb targeta és poc precís però ajuda a mesurar el gruix de la cambra d’aire.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

CRLaurence, Saugnac Jauges

Distribuïdors

Cooperativa Jordi Capell, GIS Iberica, Saugnac Jauges

Mesurador làser per a envidraments

Aparell amb làser que es col·loca sobre la superfície neta del vidre a l’altura dels ulls. Pressionant i sostenint el botó de mesura, s’obté el resultat llegint l’escala.

Aplicacions

Mesurar el gruix dels vidres.
Segons el model mesuren vidres transparents (float, laminat, temprat, antiincendis i blindats) o bé qualsevol tipus de vidre, amb diferents capes i cambra d’aire.

Avantatges

Fàcil i ràpida realització de lectures.

Limitacions i fiabilitat

Alguns models estan limitats a vidres transparents que puguin ser travessats pel làser. Aquests no detecten capes ni tractaments especials.
D’altres permeten analitzar tot tipus de vidres, capes i tractaments.
Bona fiabilitat.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

CRLaurence, Linshang

Distribuïdors

Glas Llaga

Transportador d’angles

Eina que consta d’una barra unida a un semicercle graduat semblant a un transportador d’angles.
Adaptant la barra sobre l’objecte, es pot mesurar l’angle que formen les seves cares.
Pot ser metàl·lic o de plàstic.

Aplicacions

Mesurar angles en elements constructius.

Avantatges

Lectura directa.

Limitacions i fiabilitat

Útil per a mesurar angles en objectes petits on té precisió.
En distàncies llargues resulta menys precís.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Baseline, Insize, Lafayette Instrument, Marui-Keiki

Distribuïdors

DCL Metrología, Gimateg, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Cilinòmetre

Instrument format per un semicercle graduat, un sistema d’apuntament i un pes o plomada. Treballa sobre la base de la geometria dels triangles.
La lectura es fa col·locant l’instrument sobre la superfície que es vol mesurar, mirant a través d’una lent i llegint una escala impresa en aquesta.

Aplicacions

Mesurar angles i comprovar la verticalitat de les parets.
S’utilitza més en geologia que en construcció.

Avantatges

Instrument de dimensions reduïdes.

Limitacions i fiabilitat

Fiabilitat o precisió a mig camí entre el goniòmetre i el teodolit. La lectura pot fer-se en graus
sexagesimals, graus centesimals, escala percentual i en metres.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Silva, Suunto

Distribuïdors

Geonatura, GIS Ibérica

Comprovació de nivells i desploms – Aparells manuals

Es mostren 4 resultats

Nivell de regle

Regle amb una càpsula de vidre plena d’alcohol amb una bombolla d’aire que indica que el regle està anivellat quan queda centrada.
Alguns disposen d’un làser que permet projectar el nivell de l’instrument.
Poden ser de fusta, metàl·lics o de plàstic.

Aplicacions

Anivellar o verificar l’horitzontalitat o verticalitat d’un element.

Avantatges

Fàcil utilització i molt baix cost.

Limitacions i fiabilitat

Poc fiable en elements de grans dimensions.
Poca precisió.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Centigraff, Medid, Perel, Rubi, Silverline, Stabila, Stanley, Würth

Distribuïdors

Ferreteries Cofac, GIS Ibérica

Nivell d’aigua

Mànega transparent amb aigua que es situa sobre el terreny o paviment amb els extrems elevats cap a dalt.
Es basa en el sistema de vasos comunicants i el nivell de l’aigua als dos extrems es situa a la mateixa alçada.

Aplicacions

Passar o verificar nivells.

Avantatges

Sistema molt econòmic.

Limitacions i fiabilitat

Cal estar molt segur de què no hi hagi aire a dins la mànega.
Bona fiabilitat amb precisió de mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Perel, Rubi

Distribuïdors

Edo, Fesmés, algunes ferreteries

Plomada

Peça cilíndrica o cònica, metàl·lica, penjada d’un fil i suportada en una galga.

Aplicacions

Controlar la verticalitat dels elements constructius.

Avantatges

Fàcil i ràpida utilització.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat amb precisió de mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Centigraff, Rubi, Stanley

Distribuïdors

Ferreteries Cofac

Pèndul

Plomada de precisió.
Consta d’una peça cilíndrica o cònica, metàl·lica, penjada d’un tensor i suportada per una estructura instal·lada prèviament a la part superior de l’edifici que s’està estudiant.
A la part inferior, una regleta mesura les dues components de desplaçament del tensor.

Aplicacions

Fer el seguiment i control de deformacions en sentit horitzontal.

Avantatges

Permet un seguiment constant o periòdic.

Limitacions i fiabilitat

La seva instal·lació requereix mà d’obra especialitzada.
Molta precisió i fiabilitat al mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Empreses que ofereixen el servei tècnic:
Ismes

Distribuïdors

Empreses que ofereixen el servei tècnic:
Ismes

Mesurador de fissures – Aparells manuals

Es mostren 4 resultats

Comparador o regle de gruixos

Tarja de plàstic sobre la qual hi ha gravades un conjunt de ratlles de gruixos diferents.
La mesura es fa per comparació visual de la tarja sobre la fissura.

Aplicacions

Mesurar el gruix de fissures i esquerdes.

Avantatges

Fàcil i ràpida aplicació i lectura.
Molt econòmic.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat amb precisió de dècimes de mil·límetre, si s’utilitza amb un comptafils o una lupa.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

GIS Ibérica

Distribuïdors

Cooperativa Jordi Capell, GIS Ibérica

Comptafils

Lupa graduada de diferents augments i amb diferents tipus d’escala gràfica impresa.
Pot ser metàl·lic o de plàstic.

Aplicacions

Mesurar el gruix de fissures i esquerdes.
Mesurar elements de petites dimensions.

Avantatges

És un instrument molt simple i econòmic.

Limitacions i fiabilitat

Bona precisió i fiabilitat.
L’escala gràfica pot arribar a mesurar 0,1 mm.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Carson, Galileo, Horizon, Kalkum Ezquerra

Distribuïdors

Botigues òptiques, GIS Ibérica

Fissuròmetre

Regleta o altre sistema de mesura que es fixa als dos costats d’una esquerda.
Visualment o electrònicament permet fer la lectura dels moviments.

Aplicacions

Mesurar els moviments que es produeixen en una fissura al llarg del temps, reconeixent l’estat actiu o passiu de la fissura.

Avantatges

Fàcil i ràpida aplicació.
N’hi ha de molt econòmics (visuals) i de costos mitjans (electrònics).

Limitacions i fiabilitat

Terminis de temps generalment llarg en l’obtenció de resultats (a raó dels propis moviments de l’edifici).
Bona fiabilitat amb precisió de mil·límetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

GIS Ibérica, SEB, Volmo’s

Distribuïdors

Cooperativa Jordi Capell, GIS Ibérica, Grupo ACRE,  PCE Ibérica

Extensòmetre (o deformòmetre)

Instrument dotat de dues bases de referència que s’adhereixen a la superfície de la paret, i un flexímetre que mesura la variació de la separació entre les dues parts.
Existeixen molts tipus d’extensòmetre: desmuntables, fixos, a fil, mecànics, òptics, electrònics i làser.

Aplicacions

Mesurar deformacions lineals, gruix de fissures i moviments relatius d’estructures contraposades.

Avantatges

Permet un seguiment periòdic i el registre continuat de les deformacions.

Limitacions i fiabilitat

Terminis de temps generalment llarg en l’obtenció de resultats (a raó dels propis moviments de l’edifici).
Bona fiabilitat i precisió de l’extensòmetre fix en la mesura de les fissures, i del de fil en la determinació dels moviments d’estructures
contraposades.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Daga, Fortest, Proetisa

Distribuïdors

Fortest

Aparells topogràfics – Aixecament indirecte

Es mostren 3 resultats

Nivell topogràfic

Instrument que consta de tres peus regulables en alçada amb un nivell a sobre. Pot ser manual o automàtic.
El nivell manual o òptic consta d’una lent que serveix per prendre la mesura i un nivell de bombolla que assegura l’horitzontalitat de l’eix òptic d’aquesta lent. El nivell automàtic funciona de manera rotativa marcant amb un làser vermell una línia horitzontal sobre les superfícies on impacta.

Aplicacions

Definir plans horitzontals i verticals en topografia i construcció.

Avantatges

Fàcil utilització.
L’instrument disposa d’uns cargols ajustables per orientar-lo o d’un sistema autonivellant. Ràpida execució del nivell automàtic respecte el manual.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió.
La precisió del mesurament pot arribar al 0,01 mm.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Centigraff, Geo-Fennel, Horizon, Kalkum Ezquerra, Leica, Medid, Nikon, Theis, Topcon, Trimble, Würth

Distribuïdors

Al-top, ferreteries Cofac, Geonatura, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Taquímetre / teodolit

Instrument que consta de tres peus regulables en alçada amb un telescopi a sobre. Aquest telescopi està format per dos cercles graduats, un vertical i un horitzontal, amb els que es mesuren els angles amb ajuda d’unes lents. El taquímetre disposa, a més, de reticle amb fils estadimètrics per a la determinació de distàncies. Poden ser òptics o electrònics, segons si utilitzen lents o un sistema làser per a fer la lectura.

Aplicacions

Mesurar angles verticals i horitzontals en aixecaments d’edificis (teodolit i taquímetre).
Mesurar distàncies horitzontals i diferències de nivells (taquímetre).

Avantatges

Les lents del taquímetre tenen més augments que les utilitzades en els teodolits de la mateixa precisió, això el converteix en l’instrument més apropiat per aplicar el mètode itinerari.
Els sistemes electrònics són més pràctics.

Limitacions i fiabilitat

Els teodolits de segon mesuren fins al segon i són més precisos, els teodolits de minut son per a treballs on no sigui necessària una precisió tan elevada.
La precisió angular del taquímetre oscil·la entre els 10’ i els 0,1”.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Geo-Fennel, Instop, Leica, Theis, YOM3

Distribuïdors

Al-top,  Geonatura, GIS Ibérica

Estació total

Teodolit electrònic amb distanciòmetre i microprocessador.
Funciona a partir d’una ona electromagnètica que rebota en un prisma situat en el punt a mesurar i torna (estació total amb prisma), o “a sòlid” (estació total sense prisma reflectant).

Aplicacions

Mesurar angles, distàncies i nivells.

Avantatges

Gran precisió, facilitat d’ús i possibilitat d’emmagatzemar la informació per descarregar després en programes de CAD. Això ha fet que desplacin als teodolits convencionals.

Limitacions i fiabilitat

L’estació total amb prisma requereix de dues persones, el tècnic que maneja l’estació i l’operari que situa el prisma, i exigeix que hi hagi una línia visual entre l’aparell i el prisma.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Leica, Nikon, Pentax, Spectra Focus, Topcon, Trimble

Distribuïdors

Al-top, Geonatura, GIS Ibérica

Aparells fotogramètrics – Aixecament indirecte

Es mostren 1 resultats

Fotogrametria

Sistema d’aixecament gràfic que utilitza la fotografia per recollir informació i la visió estereoscòpica en la restitució.
El procediment consisteix en prendre un sèrie de fotografies de l’element que volem dibuixar (es recomana una càmera mètrica), les quals després s’utilitzen amb el restituidor per dibuixar.

Aplicacions

Realitzar aixecaments gràfics, de gran precisió, d’edificis i catalogació de béns culturals.
A part de la fotogrametria d’alta precisió hi ha una àmplia gamma de precisions inferiors fins a arribar a la simple foto rectificada.

Avantatges

Ràpida i fàcil presa de dades, sense necessitat de bastides ni medis auxiliars complexos.
Actualment es pot utilitzar qualsevol càmera ja que existeixen programes de rectificació vectorial que permeten corregir les deformacions de la perspectiva.

Limitacions i fiabilitat

La presa de fotografies demana espai ampli davant de l’edifici i un estudi previ dels punts de vista òptims.
Per a determinar la posició dels punts són necessàries, com a mínim, dues fotografies des de punts de vista diferents i referències topogràfiques.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

E-Foto (software lliure), Fotoarq3d, Photomodeler Scanner

Distribuïdors

Jan Wesbuer, Metria Digital, Punto Arquitectura

Aparells làser – Aixecament indirecte

Es mostren 1 resultats

Làser escàner

Instrument format per un sistema que genera un raig làser i un sistema d’escaneig.
Permet obtenir una gran quantitat de mesures en forma de milions de coordenades espacials (núvol de punts) que després es complementa i s’integra amb imatges digitals d’alta precisió.

Aplicacions

Mesurar les característiques espacials i geomètriques en projectes de restauració de patrimoni històric.
Crear models 3D d’edificis.
Reproduir el patrimoni urbà, arquitectònic i arqueològic.

Avantatges

El gran avantatge respecte els aixecaments tradicionals és el temps de presa de mesures, els resultats en alta precisió i la generació de bases de dades molt extenses.
No necessita contacte directe amb el model a representar.

Limitacions i fiabilitat

Gran precisió en el modelatge en tres dimensions.
Necessitat de disposar de zones lliures per impactar amb les lectures.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Geo-Fennel, Leica, Trimble

Distribuïdors

Al-top,  Geomedi Topografia

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar