Cercar Error
Vull col·legiar-me
L'Informatiu

Sistema Traditerm Mineral. Sate amb llana mineral

Grup Puma ofereix el seu Sistema Traditerm Mineral per complir amb els requisits mínims, segons el CTE, per a l'envolupant, l'aïllament acústic, la protecció contra la humitat i la protecció contra incendis.

Escrit per -


El Codi Tècnic de l’Edificació és cada vegada més exigent quant als requisits mínims per a l’envolupant, l’aïllament acústic, la protecció contra la humitat i la protecció contra incendis. Això, unit a les exigències de les noves subvencions europees, fan dels sistemes SATE (Sistemes d’Aïllament Tèrmic per a l’Exterior) una solució idònia per a donar cobertura a molts d’aquests conceptes alhora. Amb tot això, la llana mineral també adquireix una gran rellevància ja que, gràcies a les seves propietats, no sols ofereix un gran aïllament tèrmic, sinó que aporta aïllament acústic i és altament resistent al foc.
Per això, Grup Puma ofereix el seu Sistema Traditerm Mineral, juntament amb tots els seus serveis, per a aconseguir el millor resultat amb el màxim assessorament tècnic.

Avantatges d’utilitzar llana mineral davant d’altres aïllanents
El Sistema Traditerm Mineral supera les exigències del CTE en comportament contra incendis. La llana mineral utilitzada és de bidensitat, amb la conductivitat més baixa del mercat en llana de roca (0,035 W/mK), per la qual cosa requereix menors gruixos. El sistema utilitza tacs d’ancoratge amb trencament de pont tèrmic. Gran durabilitat de la façana gràcies a l’alta flexibilitat de l’acabat superficial i al fet que l’aïllament de llana mineral és durador, imputrescible i estable dimensionalmente, la qual cosa manté les prestacions durant tota la vida útil.
És un sistema sostenible i contribueix de manera positiva amb la reducció de l’impacte ambiental. Contribueix també a l’aïllament acústic de l’edifici.
En una de les seves variants, gràcies al morter de color blanc utilitzat en la capa base, evita un mal curat per excessiva radiació solar durant la seva aplicació i assecat, facilitant la seva posada en obra.

Protecció enfront del foc del Sistema Traditerm Mineral
La redacció de l’apartat 4 de la Secció SI 2: Propagació exterior (mitgeres i façanes), pot generar confusió a l’hora d’interpretar els requisits exigits a un SATE, però fent la consulta a ANFAPA, es considera que no cal que un sistema constructiu estigui cobert per un revestiment exterior almenys EI30 per a complir amb l’exigència del punt 4 de l’apartat 1 de la Secció SI2. Un sistema constructiu que en la seva condició final d’ús tingui la classe exigida en aquest punt, en funció de la seva altura, compleix l’exigència sense aquest revestiment exterior.

Però, llavors, quina classificació de reacció al foc té el Sistema Traditerm Mineral?
Tots els nostres sistemes Traditerm superen les exigències del CTE, però el nostre Sistema Traditerm Mineral, concretament, té una classificació A2-s1,d0, molt per sobre de l’indicat en la normativa vigent.

A continuació, indiquem els certificats que teniu a la vostra disposició sobre els Sistemes Traditerm:
– Avaluació Tècnica Europea 07/0054 (ETE).
– Declaració Ambiental de Producte (sistema complet).


Serveis oferts per Grup Puma
Grup Puma posa a la nostra disposició tots els serveis de la seva Oficina Tècnica:
– Informe de predimensionament de gruix de l’aïllament segons CTE.
– Biblioteca de detalls constructius en PDF i DWG, així com base de dades BIM.
– Realització de detalls constructius personalitzats si es requereix.
– Bancs de preus.
– Assessorament personalitzat sobre qualsevol dels seus productes o sistemes.

OBRES DE REFERÈNCIA
Institut de Recerca i Clínica López Ibor (Madrid)

Col·locació de pannells de llana de roca
Sistema Traditerm mineral, acabat final


Edifici d’Habitatges d’Obra Nova (País Basc)

Façana principal
Protecció dels nuclis de comunicació vertical

PUBLICITAT