Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional AMB Pla director urbanisme

Ampliació del període d’informació pública del PDUM de l’AMB

El Pla director urbanístic metropolità (PDUM) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és una eina estratègica que facilitarà el desenvolupament i transformació futura del territori metropolità.

La redacció del PDUM de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és una gran oportunitat per reflexionar sobre el futur de la metròpolis. L’experiència positiva del Pla General Metropolità aprovat el 1976 i vigent encara avui és l’origen d’aquest nou horitzó per construir una metròpolis ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionada, on viure amb qualitat de vida.

El procés de redacció del PDUM està sent acompanyat d’accions participatives dirigides a la diversitat d’agents, entitats i comissions de seguiment, a nivell tècnic i ciutadà. Es preveuen dues fites clau per a la participació: l’aprovació de l’Avanç del Pla on es recullen suggeriments, i l’aprovació inicial del document del PDUM on es recullen al·legacions.

En relació a la segona fita, es perllonga el termini d’informació pública fins al 29 de desembre del 2023, amb la voluntat que en resulti un document millor mitjançant les al·legacions

Com que es tracta d’un document d’una complexitat tècnica elevada, s’ha considerat necessari ampliar el termini d’informació pública, que finalitzava el 30 d’octubre d’enguany, i s’ha proposat allargar aquest termini fins al 29 de desembre del 2023, tal com ha acordat el Consell Metropolità el 24 d’octubre. 

Cal recordar que en aquests moments el document del PDUM aprovat inicialment es troba en la fase d’informació pública i és accessible a la pàgina web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com també en suport paper a la seu d’aquesta Administració a fi que es pugui consultar i s’hi puguin presentar al·legacions. A més a més, al llarg dels darrers mesos l’oficina d’atenció del PDUM ha ofert la possibilitat de consultar el document i informar-se’n a través de la creació d’una oficina itinerant, que s’ha desplaçat als municipis per atendre les consultes dels ciutadans a la seva pròpia localitat.

Amb l’ampliació del període d’informació pública es mantindran les cites prèvies per resoldre dubtes de manera presencial a les oficines de l’AMB o bé de manera telemàtica. També es podrà concertar una visita per consultar el document de l’aprovació inicial del PDUM en paper.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

PUBLICITAT