Cercar Error
Institucional accessibilitat discapacitat

La Intercol·legial presenta el seu decàleg de compromisos en l’àmbit de la discapacitat

Aquest document vol ser un full de ruta obert per tal que els col·legis professionals membres de l’Associació Intercol·legial puguin promoure accions que permetin assolir una vida professional de plena inclusió.

L’Associació Intercol∙legial, que representa més de 100 col∙legis professionals amb més de 250.000 col∙legiats i col·legiades de tots els àmbits professionals, va presentar el passat dimecres 29 de novembre, en el marc d’un acte celebrat a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat.

El decàleg presentat és fruit de la tasca realitzada pel Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat, en el qual participen 26 col·legis, i té per finalitat impulsar accions i programes que fomentin dins el món col·legial i entre els professionals dels diferents sectors la plena inclusió de persones que tenen qualsevol tipus de discapacitat.

A través d’aquest document es vol fomentar que els col·legis professionals de la Intercol·legial creïn comissions o grups de treball –en cas que no existeixin ja- per promoure accions que permetin donar més visibilitat i veu a aquest col·lectiu professional. Igualment, aquest decàleg inclou qüestions relatives a la participació, formació, difusió i accessibilitat en els àmbits comunicatius, cognitius, arquitectònics, actitudinal i social.

El “Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat” vol ser un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi progressivament dins l’agenda dels col·legis professionals com una eina per avançar cap a una vida professional de plena inclusió.

A l’acte van assistir membres de les Juntes de Govern, com ara Cristian Marc Huerta, vicepresident del Cateb, i dels equips tècnics de les corporacions professionals associades a la Intercol·legial i també representants de diverses entitats socials que treballen en l’àmbit de la discapacitat.

Entre les accions pervistes:

– Promoure els principis del disseny universal i del disseny inclusiu, i conèixer i aplicar les pautes generals que milloren l’accessibilitat comunicativa i cognitiva. – Conèixer i aplicar els recursos específics d’accessibilitat comunicativa adequats a cada producte, canal de comunicació, campanya o esdeveniment del Col·legi. – Aprofundir en les millores arquitectòniques necessàries per a la plena accessibilitat de les seus col·legials i dels entorns professionals.
– Col·laborar amb les administracions públiques en el disseny d’itineraris inclusius.
– Promoure accions de conscienciació social i ètica professional des del món col·legial per garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els àmbits de la vida quotidiana.

Descarrega el decàleg de la Intercol·legial de compromisos en làmbit de la discapacitat

PUBLICITAT