Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional coordinació de seguretat fires i congressos seguretat i salut

L’especialització dels professionals continua essent un dels reptes en el marc de la prevenció de riscos laborals

Un dels aspectes clau tractats a les diferents taules de debat del V Congrés Internacional de Seguretat i Salut en el Treball, on el sector de la construcció va ser un dels principals protagonistes

El passat 24 i 25 d’abril, el Cateb va assistir al V congrés internacional de seguretat i salut en el treball organitzat per Osalan a Bilbao, on es van donar cita professionals de l’àmbit de la medicina, la psicologia, la construcció, el dret o la investigació per compartir experiències i parlar al voltant de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals sota el lema “Asumiendo retos, sumando esfuerzos”.

Amb aquesta crida, Osalan busca integrar la participació dels diferents agents públics i privats, compartint experiències i novetats en l’àmbit de la seguretat i salut en el treball, així com, combatre els reptes encara existents com són, la inclusió de l’ergonomia, la psicosociologia i la perspectiva de gènere dins de totes les actuacions, per a que la prevenció de riscos laborals s’englobi dins les activitats del dia a dia de forma natural.

Tot i que era un congrés que donava cabuda a diferents sectors i activitats econòmiques, el sector de la construcció va estar present a la major part de les taules de debat a les que vàrem assistir, com ara la de “La coordinación de seguridad y salud en el sector de la construcción”, “La formación en prevención de riesgos laborales”, “Personal trabajador autónomo” o la “Prevención de riesgos laborales en la Industria 4.0”.

Entre els temes tractats, es va parlar d’avenços tecnològics en matèria de seguretat i salut amb ajuda d’intel·ligència artificial, però tot i així es segueix debatent sobre les mancances que alguns sectors encara presenten.

Entre aquests aspectes hi destaquen, segons els experts, la necessitat d’especialització en matèria preventiva dels tècnics competents que exerciran les funcions de coordinador de seguretat i salut, especialment amb formació específica més enllà de la formació universitària, deixant clar que, el Màster en prevenció de riscos laborals que habilita per a les tasques de tècnic superior en prevenció de riscos laborals d’acord amb el RD 39/1997, de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, no és equiparable amb una formació específica per a les funcions de la coordinació de seguretat i salut.

Pel que fa al Màster habilitant per a les funcions de tècnic superior en prevenció de riscos laborals, es posa de manifest la manca d’alumnes provinents de carreres tècniques, com pot ser de l’arquitectura tècnica o l’enginyeria tècnica, davant de l’auge d’alumnes que es matriculen, que accedeixen des de carreres com humanitats o relacions laborals.

Segons els experts en formació, aquest aspecte preocupa davant la manca de perfils tècnics amb formació intermitja i/o superior en prevenció de riscos laborals, per exemple en les empreses del sector de la construcció, integrats dins de l’organització preventiva de la companyia.

En diverses ponències s’aprofita per recordar alguns dels aspectes clau que presenta la nova estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2023-2027 publicada el passat mes de març, especialment en el relatiu a la revisió i actualització de la llei de prevenció de riscos laborals. S’espera que aquesta revisió, entre els objectius marcats, tingui en compte als treballadors autònoms.

El Cateb va ser seleccionat pel Comitè Científic i Organitzador del Congrés per presentar un pòster sobre el Llibre d’Incidències Web (Liweb) presentat per la Laura Jornet, consultora de seguretat i salut del Cateb.

Al Congrés també hi era present el col·legiat Sergi Osuna, expert en Coordinació de Seguretat i Salut amb qui vam poder compartir opinió, debatre i experimentar el taller de realitat virtual sobre bones pràctiques en els treballs en alçada.

PUBLICITAT