Cercar Error
Idoneïtat tècnica Pràctica professional idoneïtat tècnica validació d’idoneïtat

L’Informe Previ de Patrimoni. Quan i com es tramita, i altres aspectes

Per als projectes d’obres que afectin a béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic, el resultat de la Consulta Prèvia indicarà en cada cas si és necessari o no demanar un Informe Previ de Patrimoni

Per als projectes d’obres que afecten a béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic, el resultat de la Consulta Prèvia indicarà en cada cas (en funció de la tipologia d’obres i aplicant l’article 31 i la clàusula Addicional Primera d’ORPIMOsi és necessari o no demanar un Informe Previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.

 Aquest Informe Previ de Patrimoni s’ha d’incorporar a la documentació a presentar per a la posterior obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, necessari per presentar la sol·licitud de llicència o comunicat d’obres.

Com informar a la consulta prèvia de la necessitat de demanar o no Informe Previ de Patrimoni?

A la pàgina 2 del document PDF de Consulta Prèvia Final s’informarà clarament (lletra en negreta) la obligatorietat o no de sol·licitar l’informe previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.  

Quan i com es demana l’Informe Previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de Barcelona?

 La sol·licitud de l’Informe Previ de Patrimoni és una sol·licitud digital que s’ha de fer previ a la sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica al Cateb.  

Des del mes de gener de 2022 l’Informe Previ de Patrimoni té un preu de 65€.

Trobareu ampliat aquest punt en la pregunta freqüent: Com es sol·licita l’Informe Previ de Patrimoni?

Com s’ha de presentar la documentació un cop obtingut l’Informe Previ de Patrimoni?

Aquest Informe Previ de Patrimoni s’ha d’incorporar a la documentació a presentar per a la posterior obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, en el PDF3 (document PAB 3 de l’expedient Cateb) en el marcador Documentació Relativa a Béns del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic.

IMPORTANT: Observem en el marcador Documentació Relativa a Béns del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic, que aquest, constitueix el punt 4 d’un llistat. Els punts 1, 2 i 3, constueixen la documentació relativa a Béns del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic, que cal aportar en tots els casos que l’edifici es trobi protegit. Trobareu ampliat aquest punt en la pregunta freqüent: Quina documentació cal preparar per al marcador Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic?

PUBLICITAT