Cercar Error
Eines per treballs
Aparells de mesura
Equipament auxiliar per a la inspecció
Continguts

Representació de la informació

Es mostren 3 resultats

Estris de dibuix / tablet

Material: paper per a dibuixar, tauler, llapis, goma, retoladors, etc.

Aplicacions

Realitzar croquis de l’edifici, detalls constructius, anotacions vàries.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Fitxes d’inspecció

Fitxa estructurada en diferents apartats on s’anoten les dades i característiques de l’edifici.

Aplicacions

Estructurar i conservar la informació de la inspecció.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Càmera fotogràfica

Aparell que utilitza el procés de la fotografia digital per generar i emmagatzemar imatges.

Aplicacions

Documentar

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Facilitat d’observació

Es mostren 6 resultats

Lupa

Aplicacions

Veure correctament i en detall elements petits, inspeccionar fissures i esquerdes.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Prismàtics

Instrument òptic amb dues lents d’augment.

Aplicacions

Observar objectes a distància.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Llanterna

Petit llum de butxaca, portable, que funciona amb piles.

Aplicacions

Inspeccionar zones amb poca llum.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Làmpada extensible

Portalàmpades protegit que té un cable llarg elèctric i un ganxo per ser penjat.

Aplicacions

Inspeccionar zones amb poca llum.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Endoscopi

Instrument dotat d’una sonda rígida o flexible que té una llum a l’extrem que facilita que la cavitat sigui observable, i un visor a l’altre que permet visualitzar-la.

Aplicacions

Inspeccionar zones inaccessibles com cels rasos, estratigrafia de parets, interiors de materials, etc.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Robots d’inspecció

Petit robot amb càmera que pot anar per terra (en aquest cas té rodes) i per aire (dron).

Aplicacions

Visualitzar a distància i diagnosticar zones de difícil accés com conduccions en xarxes de
sanejament (robot terrestre), façanes o cobertes (robot aeri-dron).

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Accessibilitat

Es mostren 3 resultats

Escala lleugera

Escala d’alumini fins uns 8 graons.

Aplicacions

Acccedir a zones a certa alçada.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Elevador

Elevador mecànic de plataforma o de cistella.

Aplicacions

Arribar a certa alçada per a la comprovació concreta d’algun element que no sigui accessible
amb altres mitjans.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Corda d’escalada

Corda que, juntament amb l’equip individual i les tècniques d’escalada, substitueix la
col·locació de bastides. Cal disposar d’un ancoratge superior i un operari.

Aplicacions

Realitzar comprovacions o reportatges fotogràfics i de vídeo en altura.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Orientació

Es mostren 3 resultats

Brúixola

Barra imantada que gira al voltant d’un eix vertical i assenyala el nord magnètic.

Aplicacions

Conèixer l’orientació d’espais i d’edificis.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Altímetre

Instrument dotat d’una agulla que indica la pressió de l’aire i d’una escala que tradueix la lectura en una mesura d’altitud.

Aplicacions

Determinar l’altitud del lloc on som.
Habitualment s’utilitza per conèixer l’altura sobre el nivell del mar.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

GPS

Dispositiu que utilitza el sistema de posicionament global en la presa de mesures.

Aplicacions

Obtenir coordenades de posició d’un lloc.
Georeferenciació.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Comprovació de lesions i Recollida de mostres

Es mostren 18 resultats

Maceta i escarpa

Barra d’acer de secció rectangular amb un extrem biselat. S’utilitza amb cops de maceta.

Aplicacions

Repicar parets, recollir mostres, examinar zones ocultes.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Martell

Eina de mà formada per una peça metàl·lica pesada unida a un mànec de fusta.

Aplicacions

Repicar elements per veure el seu comportament.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Espàtula

Eina de mà en forma de pala petita, prima, sovint flexible.

Aplicacions

Netejar superfícies.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Raspall

Eina de mà que consisteix en un gran nombre de puntes metàl·liques plantades en una
placa de fusta.

Aplicacions

Raspallar, netejar i fregar superfícies.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Navalla o ganivet de butxaca

Fulla metàl·lica que es plega sobre si mateixa fincant-se en una ranura que forma el mànec.

Aplicacions

Netejar superfícies, tallar petits trossos de materials.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Tisores

Eina de mà formada per dues peces afilades entrecreuades i amb un eix comú.

Aplicacions

Tallar trossos petits de la superfície que s’ha d’analitzar.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Tornavís

Eina formada per un mànec i una tija d’acer acabada en una forma adequada per a introduir-la en un caragol i rotar-lo.

Aplicacions

Manipular petits elements.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Alicates

Petites tenalles d’acer.

Aplicacions

Torçar, tallar o subjectar petits elements.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Serra de mà

Fulla d’acer dentada subjecta a un mànec.

Aplicacions

Presa de mostres de fusta, obrir forats en fals sostre.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Caixa hermètica

Capsa que tanca perfectament sense deixar passar l’aire.

Aplicacions

Conservació de mostres de forma inalterada, a utilitzar en el cas d’estudi d’humitats.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Bosses hermètiques

Bosses de plàstic de diferents mides que tanquen evitant el pas de l’aire. recomanable que disposin d’un sistema d’autotancat.

Aplicacions

Guardar mostres.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Bosses de deixalles

Bosses de plàstic de mida mitjana.

Aplicacions

Dipositar els guants, la màscara i altres residus
generats, recollir runa.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Cintes i etiquetes adhesives

Tira estreta que s’enganxa.

Aplicacions

Referenciar mostres extretes, senyalar punts significatius.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Retoladors permanents

Estri de dibuix amb tinta permanent.

Aplicacions

Marcar punts de referència, retolar.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Trepà i broques

Eina de bricolatge elèctrica que fa girar a gran velocitat una peça metàl·lica intercanviable i acabada amb una punta abrasiva.

Aplicacions

Practicar forats per a introduir l’endoscopi, comprovar mides de gruixos de revestiments, de parets, facilitar l’extracció de mostres, comprovar la fondària de carbonatació.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Punxó

Petita eina de mà formada per una tija de ferro acabada en punxa i un mànec de fusta.

Aplicacions

Comprovar la consistència o l’estat interior d’un element de fusta.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Enformador

Eina de fuster que consisteix en una làmina rectangular de ferro amb els extrems biselats
unida a un mànec de fusta o un altre material.

Aplicacions

Detecció de lesions en elements de fusta.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Barrina de fuster

Eina de fuster que consisteix en una tija de ferro amb la part inferior acabada en punta o
cargol, i un mànec encreuat a l’altre cap.

Aplicacions

Detecció de lesions en elements de fusta.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Proteccions individuals

Es mostren 7 resultats

Ulleres protectores

Ulleres de plàstic, generalment amb una goma per evitar que caiguin.

Aplicacions

Protegir els ulls en els treballs d’inspecció manuals, en inspeccions d’amiant.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Mascareta autofiltrant

Màscara de material autofiltrant que cobreix la boca, el nas i la barbeta i s’adapta al cap amb
una goma.

Aplicacions

Protegir les vies respiratòries.
Indispensable en diagnosi d’amiant.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Guants

Teixit resistent que cobreix la mà.

Aplicacions

Protegir les mans en els treballs d’inspecció manuals, en la manipulació d’amiant.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Casc

Peça de polietilè que cobreix i defensa el cap.

Aplicacions

Protegir el cap en els treballs d’inspecció.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Botes

Calçat de seguretat amb puntera d’acer.

Aplicacions

Protegir els peus en els treballs d’inspecció.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Roba de treball

Roba còmoda i/o granota de treball.

Aplicacions

Protegir el cos en els treballs d’inspecció.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Arnés

Dispositiu format per unes corretges de subjecció que envolten la cadera.

Aplicacions

Inspeccions o treballs en altura.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Elements auxiliars

Es mostren 4 resultats

Allargs i jocs d’endolls

Cable elèctric llarg i aparells per connectar-los al corrent.

Aplicacions

Portar el corrent a punts allunyats i connectar els diversos aparells.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Cabdell de cordill

Fil de cànem o plàstic enrotllat sobre si mateix.

Aplicacions

Mesurar alineacions i nivells.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Esprai d’aire

Esprai amb aire a pressió.

Aplicacions

Netejar l’interior d’esquerdes i fissures com a pas previ a la seva observació.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

Aspirador

Aparell elèctric dotat d’un element que succiona i una bossa que recull la brossa.

Aplicacions

Netejar tota una zona, eliminar partícules de pols o runa generada en l’extracció d’un revestiment per a verificar la presència de fissures.

Avantatges

Limitacions i fiabilitat

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Distribuïdors

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar