Cercar Error
Pràctica professional Decret 141-2012 Habitabilitat

Nova Circular de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge núm. 09-2023, sobre la interpretació de l’apartat 5.4 de l’annex 2 del decret 141/2012

Publicació Circular núm. 9-2023 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sobre la interpretació de l'apartat 5.4 de l'annex 2 del Decret 141/2012

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha publicat una nova circular per a la interpretació de l’apartat 5.4 de l’Annex 2 del Decret 141/2012, respecte al concepte de ventilació i il·luminació en referència a la porta o finestra practicable.

En aquest aspecte, l’apartat 5.4 de l’annex 2 del Decret 141/2012 (que regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984 ) estableix que: “Una obertura és una porta o finestra practicable. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.”

Així mateix, l’annex 1 del mateix Decret que regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció estableix en el seu apartat 4 que: “Tots els habitatges de nova construcció també han de complir els requisits que es determinen a l’annex 2 i que no estan regulats específicament en aquest annex 1.”

Els apartats 5.1 i 5.2 de l’annex 2 i l’apartat 3.9.1 de l’annex 1 tenen per objecte establir la ventilació mínima necessària de les habitacions, sales d’estar i dels espais d’ús comú com també el rang de les alçades computables.

El concepte de porta o finestra practicable que cita l’apartat 5.4 de l’annex 2 ha estat objecte de múltiples consultes i interpretacions que fan necessari establir un criteri homogeni pel que fa al concepte d’element practicable, on es considera com a superfície computable als efectes de ventilació o il·luminació, el forat d’obra.

La mateixa circular estableix unes consideracions al respecte.

Per poder consultar la Circular núm. 9 i a la resta de les Circulars de l’Agència de l’Habitatge, ho podeu fer en l’apartat d’Eines i treballs del web del Cateb.

PUBLICITAT