Cercar Error
Pràctica professional publicacions

Nova publicació del Cateb: Estintolaments

Nova publicació d’estintolaments del Cateb, que ha anat a càrrec dels arquitectes tècnics Gemma Muñoz i Xavier Falguera, amb la col·laboració de Juan José Rosas Alguero, enginyer de camins canals i ports

Fer obertures en murs estructurals de càrrega d’un edifici requereix un enfocament meticulós i precís, ja que qualsevol alteració mal planificada o mal executada pot comprometre la integritat de l’edifici o ocasionar danys materials, personals o a tercers.

És per tot això que aquesta publicació té l’objectiu de ser una guia metodològica exhaustiva i un recordatori sobre el disseny i l’execució dels estintolaments per fer obertures en murs estructurals de càrrega. En aquestes pàgines s’hi troba informació detallada sobre els principis fonamentals, les consideracions tècniques i els procediments pràctics que ha de seguir un tècnic per dur a terme aquest tipus de tasques de manera segura i eficient.

Aquest manual es planteja com una eina útil per a especialistes que vulguin entendre la forma de treball dels estintolaments per practicar obertures de forats en parets de càrrega, les verificacions estructurals i el procés constructiu. Està pensat per als tècnics o tècniques que decideixin emprendre una actuació d’aquestes característiques amb la màxima seguretat.

Així, doncs, presentem un document d’ajuda per practicar forats en murs portants de paredat, maó i tapia. Amb aquest manual, s’ajuda a qui el llegeixi perquè en verifiqui totes les fases, des de la inspecció de la zona fins al manteniment posterior, passant per l’elaboració del projecte, perquè faci els càlculs necessaris per a l’execució en totes les fases de l’obra, tant l’execució pròpiament dita i el control de qualitat com el manteniment posterior.

Gemma Muñoz Soria i Xavier Falguera Valverde, arquitectes tècnics, professors i consultors d’estructures, amb una dilatada experiència acadèmica i una àmplia trajectòria professional en aquest tipus d’intervencions, s’han fet càrrec d’aquesta publicació. També hem comptat amb la col·laboració de Juan José Rosas Alaguero, enginyer de camins, canals i ports, professor col·laborador de la UPC, consultor en geotècnia i administrador de l’empresa 2PE Pilotes SL i Piloedre.

El proper 15 de gener de 2024 a les 18 hores farem la presentació del llibre al Centre de Documentació del Cateb. Comptarem amb la presència dels seus autors/es que ens explicaran de primera mà el llibre: Estintolaments. Podeu fer la vostra inscripció a la pàgina web del Cateb.

Podeu adquirir la publicació en paper a la botiga tècnica del Cateb. Aviat estarà disponible de forma digital.

També podeu consultar o agafar en préstec el llibre “Estintolaments” al Centre de Documentació del Cateb.

PUBLICITAT