Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional cultura tècnica Presentacions de llibres Ressenyes

Presentació del llibre: Guia CGE: Consultoria geotècnica en edificació

Presentació i ressenya del llibre "Guia CGE: Consultoria geotècnica en edificació" que van presentar els coautors, Albert Ventanyol i l'arquitecte tècnic Josep Baquer.

El 18 de setembre va tenir lloc la presentació d’un nou llibre, al Centre de Documentació del Cateb. El llibre presentat va ser “Guia CGE: Consultoria geotècnica en edificació”. La presentació va anar a càrrec dels coautors, Albert Ventanyol i l’arquitecte tècnic Josep Baquer.


La benvinguda a l’acte la va fer en Marc Martínez i seguidament l’Oriol Palou, coautor del llibre, va presentar en Josep Baquer i l’Albert Ventanyol, coautors del llibre, fent una breu introducció de la publicació que ens presentarien. A continuació, en Josep Baquer ens va explicar que és una guia pragmàtica que pretén ser d’utilitat de cara tant a la redacció de projectes de fonamentacions i contencions, com de cara a l’execució i direcció de les obres, en què interaccionen l’estructura i el terreny. L’Albert Ventanyol ens va explicar la seva contribució en el llibre compartint la seva experiència personal i professional en el procés de construcció dels aspectes que incideixen en els estudis del terreny.

Ressenya del llibre

El marc normatiu actual requereix la realització d’estudis geotècnics en pràcticament totes les tipologies d’obres, el que representa un augment de la seguretat, una reducció d’imprevistos i una disminució en el percentatge de modificacions en el projecte. Comptar amb un model precís del terreny es tradueix en una major eficiència durant la fase d’execució, la qual cosa estalvia recursos, prevé desviacions pressupostàries i fins i tot pot accelerar el termini d’execució de l’obra.

El propòsit d’aquest llibre és explicar la necessitat de coordinació i col·laboració entre l’equip tècnic encarregat de redactar els projectes d’edificació i supervisar les obres, específicament entre el consultor de geotècnia (CdG) i el consultor d’estructures (CdE). L’objectiu és proporcionar criteris bàsics de bones pràctiques quant als serveis de geotècnia i els criteris de contractació. La  publicació es converteix en un manual de referència que abasta tots els aspectes que influeixen o poden influir en la relació entre el sòl i l’estructura en la redacció de projectes arquitectònics. És important destacar que aquest llibre no se centra en enginyeria ni en càlculs de fonaments o estructures de contenció. La guia està concebuda principalment com un document descriptiu.

La guia sí que fa una petita explicació de càlcul per aclarir el canvi de manera de fer l’avaluació quantitativa de resistències i deformacions en el cas de fonaments superficials i profunds, d’acord amb l’Eurocodi 7. A la pàgina web de l’ACE es poden trobar uns fulls de càlcul per facilitar el dimensionat de sabates superficials i de pilons.

La publicació està adreçada a tots els professionals que intervenen en el procés d’edificació.

La guia té tres parts diferenciades.

  • La primera adreçada a aquelles persones o entitats que han de contractar els serveis del consultor de geotècnia (CdG) juntament amb els del consultor d’estructures (CdE). Es parla del marc legal, es descriuen els criteris bàsics per poder enfocar encertadament un estudi geotècnic i, s’anomenen aspectes relacionats amb el control i la inspecció del comportament del terreny i de l’estructura.
  • La segona, adreçada als despatxos d’arquitectura i enginyeria, allà on es redacten els projectes i on hi ha els tècnics que han de dirigir les obres projectades.
  • I, una tercera part adreçada més concretament als especialistes, als CdG i als CdE. Es parla dels treballs de camp i dels assaigs de laboratori, donant criteris de servei i bones pràctiques fent referències a la normativa vigent, als eurocodis i als criteris en la redacció d’informes geotècnics

La guia també inclou taules de referència i diferents annexos que ajuden a comprendre i entrellaçar continguts.

PUBLICITAT