Cercar Error
Idoneïtat tècnica Pràctica professional idoneïtat tècnica

Quines són les obres d’assabentat?

En el règim d’assabentat, la persona interessada comunica a l’Ajuntament les obres que pretén executar, sense aportar documentació, i pot iniciar-les l’endemà d’haver presentat la comunicació en el registre municipal. (Art. 8 de l'O.R.P.I.M.O.)

Les següents actuacions estaran en règim d’assabentat:

  • Obres a l’interior dels edificis que NO modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que NO estiguin catalogats ni protegits urbanísticament.
  • Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que NO impliquin tala d’arbrat.

Per aquestes actuacions, no caldrà demanar l’Informe d’idoneïtat tècnica (IIT) per poder començar les obres. Tan sols caldrà realitzar la consulta prèvia a traves de l’eina informàtica de l’Ajuntament de Barcelona. Conegueu altres casos en què no cal demanar informe d’idoneïtat.

Per aquells edificis que estiguin catalogats, el règim de comunicació canviarà a comunicat immediat o diferit, segons el cas. En aquests casos caldrà demanar l’Informe d’idoneïtat tècnica per poder començar les obres. En la mateixa Consulta Prèvia generada, sortirà indicat el règim d’intervenció que correspongui a les actuacions que haguem informat.

També podeu consultar l’O.R.P.I.M.O..

PUBLICITAT