Cercar Error
Pràctica professional prevenció riscos laborals Radiacions seguretat i salut

Radó als llocs de treball

Una jornada per conèixer l’actual normativa sobre el radó en l’entorn laboral, els efectes sobre la salut de les persones i la seva prevenció

El passat 13 d’abril, Foment del Treball Nacional va organitzar una jornada per donar a conèixer les exigències respecte a les obligacions dels titulars de les activitats laborals davant la protecció dels treballadors al risc d’exposició al radó, arran de la publicació del RD 1029/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició de les radiacions ionitzants.

A la jornada es va parlar de l’àmbit d’actuació i les obligacions en matèria preventiva sobre el radó, els riscos que suposa l’exposició a la salut de les persones, els límits d’exposició i la metodologia per avaluar el risc (presa de mostres, etc.) per tal d’establir les mesures preventives adients en cada cas.

Podeu veure la jornada en aquest enllaç: Radó als llocs de treball

Podeu ampliar informació relativa a l’exposició al radó a la pàgina web del Cateb.

PUBLICITAT