Cercar Error
Vull col·legiar-me
Eines per treballs
Aparells de mesura
Mesures de confort i salut
Continguts

Temperatura i/o humitat

Es mostren 7 resultats

Termòmetre d’ambient

Tub de vidre segellat que conté una substància que varia de volum amb els canvis de temperatura i es visualitza en una escala graduada.
Els models digitals disposen d’un sensor que detecta els canvis de temperatura i funcionen amb bateries. Alguns d’ells tenen d’alarma programable o memòria.

Aplicacions

Mesurar la temperatura de l’ambient.

Avantatges

Fàcil realització de lectures.

Limitacions i fiabilitat

Els digitals són més precisos en la lectura que els tradicionals, i permeten l’ús d’aparells perifèrics per al tractament de la informació recollida.
La precisió és de l’ordre del 0,5ºC.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Herter, Rouzaut

Distribuïdors

Geonatura, GIS Ibérica, Neoferr, PCE Ibérica

Termòmetre de contacte

Termòmetre ambiental que porta incorporat un sensor de resistència. La lectura es realitza posant en contacte aquest sensor amb la superfície que es vol mesurar.

Aplicacions

Mesurar la temperatura de les superfícies.

Avantatges

Fàcil realització de lectures.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió fins al 0,1ºC.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Hanna Instruments, Laserliner, PCE Ibérica, Testo, TFA

Distribuïdors

DCL Metrología, GIS Ibérica, Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Termòmetre d’infraroig

Termòmetre que incorpora un làser d’infraroigs per a la presa de mesures.
Per fer la lectura s’apunta amb el làser al lloc que es vol mesurar.

Aplicacions

Mesurar la temperatura superficial d’elements situats a distància o en llocs perillosos, en llocs petits o de difícil accés.

Avantatges

Es pot prendre les mesures sense necessitat de tocar les instal·lacions o els elements.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió fins al 0,1ºC.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Firt, Hanna Instruments, Hibok, PCE Ibérica, Raymini

Distribuïdors

Berdala, GIS Ibérica, PCE Ibérica, Tecno y medida

Càmera termogràfica

Dispositiu capaç de registrar la intensitat de la radiació en la zona infraroja de l’espectre electromagnètic i la converteix en una imatge visible, ja que la radiació infraroja és invisible a l’ull humà. Es basa en la diferència tèrmica entre els diferents colors de l’espectre de la llum a través d’un prisme de vidre, del més fred (violeta) fins al més càlid (vermell).

Aplicacions

Inspeccionar tancaments, detectar pèrdues tèrmiques a l’envolupant, localitzar ponts tèrmics. Visualitzar
pèrdues d’energia. Localitzar humitats, fuites d’aigua, problemes elèctrics i tota alteració que comporti una variació tèrmica significativa.

Avantatges

Representa un important ajut a l’hora de realitzar una avaluació tant d’equips com de les envolupants tèrmiques dels edificis.

Limitacions i fiabilitat

La temperatura de la superfície pot estar afectada per l’existència d’un material conductor continu, buits o aigua circulant. Les variacions en l’emissivitat de la superfície poden també afectar els resultats.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Flir, Fluke, Infracam, Laserliner, Testo, Temper, Thermacam, Raycam

Distribuïdors

Apliter, DCL Metrología, Eurosealand, Mediprec, Panatec, PCE Ibérica, Sienerg

Termohigròmetre

Instrument que, d’acord amb la conductivitat tèrmica, la variació dimensional d’elements orgànics o altres
principis físics, estableix la temperatura i humitat ambientals.

Aplicacions

Mesurar la temperatura i humitat ambientals i del punt de rosada en estudis d’humitats de condensació.

Avantatges

Fàcil i ràpida realització de lectures.

Limitacions i fiabilitat

Cal fer un taratge periòdic amb unes sals calibrades.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Delta OHM, Extech, Hanna Instruments, Hibok, Kimo, Micratech, Oregon, PCE Ibérica, Quantotec, Testo, TFA, Trotec, Ventus

Distribuïdors

DCL Metrología, Geonatura, GIS Ibérica, Guijarro Hermanos, PCE Ibérica, Raig, Tecno y medida

Termohigrògraf

Instrument que es basa en els mateixos principis de l’aparell anterior i registra les lectures sobre paper o en un microprocessador (data-logger).

Aplicacions

Realitzar un control continu de la temperatura i la humitat ambiental.

Avantatges

Fàcil i còmode d’utilitzar.

Limitacions i fiabilitat

Els sistemes sobre paper requereixen la seva substitució periòdica.
Cal fer un taratge abans de fer-lo servir, amb un termohigròmetre.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Opus, PCE Ibérica

Distribuïdors

GIS Ibérica, PCE Ibérica

Equip termomètric (monitor de confort i estrès tèrmic)

Equip format per un termòmetre de bulb sec que mesura la temperatura ambient i un termòmetre de bulb humit que mesura el nivell d’evaporació i els efectes de la humitat sobre l’individu.
També té una indicació de l’exposició al calor radiant sobre una persona a causa de la llum directa o a objectes calents de l’entorn.

Aplicacions

Analitzar les condicions tèrmiques i mesurar les probabilitats de què les persones experimentin estrès tèrmic.
Avaluacions d’ambient tèrmic.

Avantatges

Lectura ràpida i directa.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió segons els valors de l’índex WBG (Wet Bulb Globe Temperature Index).

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Delta OHM, Testo

Distribuïdors

DCL Metrología, Mediprec

Il·luminació

Es mostren 1 resultats

Luxímetre

Aparell format per un cos, on hi ha els botons de comandament i l’escala de lectura, i una cèl·lula de mesura, que pot estar inclosa al mateix aparell o bé separada. La unitat de mesura és el lux i les dades obtingudes es comparen amb els nivells recomanats per la normativa.

Aplicacions

Mesurar el nivell d’il·luminació d’un espai o una superfície, tant en condicions de llum natural com de llum artificial.

Avantatges

També proporciona informació sobre els nivells de luminància, densitat d’il·luminació, correcció cromàtica i
correcció d’angle.

Limitacions i fiabilitat

La il·luminància és un paràmetre molt sensible a qualsevol canvi en l’orientació de la sonda, alçada a la qual se situa, ombres, etc. i per tot això, es recomana registrar els resultats com a intervals entre lectures màximes i mínimes.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Delta OHM, Extech, GeoFennel, Hanna, Hibok, Kimo, Laserliner, Micratech, Milwaukee, Physics Line, Sauter, Testo, Trotec

Distribuïdors

Berdala, CR Medición, DCL Metrología, Elektron, Geonatura, Guijarro Hermanos, Kainos, Narváez Topografía, PCE Ibérica, Tecno y Medida

Radiació

Es mostren 1 resultats

Solarímetre (radiòmetre)

Aparell dotat d’un sensor connectat al cos que detecta i mesura les radiacions solars.

Aplicacions

Mesurar la irradiació solar en avaluacions energètiques.
Calcular la potència de panells fotovoltaics.

Avantatges

Lectura ràpida i directa.

Limitacions i fiabilitat

Bona fiabilitat i precisió fins els 2000 W/m2

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Kimo, PCE Ibérica

Distribuïdors

GIS Ibérica, PCE Ibérica

Acústica

Es mostren 1 resultats

Sonòmetre

Aparell que porta incorporat un micròfon a través del qual s’analitzen els senyals acústics. La unitat de mesura és el decibel.

Aplicacions

Mesurar el nivell acústic i el compliment del nivell sonor admissible marcat per les normatives.

Avantatges

Acostumen a tenir tres posicions de lectura: mesura ràpida de fonts de soroll fluctuants, mesura lenta de fonts de soroll fluctuants i mesura de fonts de soroll durant un període de temps fixat.

Limitacions i fiabilitat

Es treballa amb un escala estandarditzada que inclou les sensacions subjectives de soroll.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Cesva Instruments, Chauvin Arnoux, Delta, Extech, GeoFennel, Laserliner, Micratech, PCE Ibérica, Sauter, Temper, Trotec

Distribuïdors

Berdala, Cooperativa Jordi Capell, DCL Metrología, Geonatura, GIS Ibérica, Narváez Topografía, PCE Ibérica

Desplaçament de l’aire

Es mostren 2 resultats

Anemòmetre

Aparell dotat d’un mòdul d’enregistrament de dades connectat a un sensor que mesura la velocitat de
l’aire.
Existeixen diferents models segons el tipus de sensor. Els principals són els de roda alada, els de fil calent i els hermètics de butxaca.

Aplicacions

Mesurar la velocitat de l’aire i el cabal volumètric.
Inspeccionar fuites i infiltracions.

Avantatges

Aquestes mesures resulten importants a l’hora de d’avaluar sistemes de climatització i ventilació.
Mesures ràpides i/o contínues.

Limitacions i fiabilitat

En ambients lleugerament carregats es recomana l’ús d’anemòmetres amb roda alada, i a partir d’una velocitat de corrent de 5 m/s els de tub de Pitot. Aquests són molt exactes, molt robusts i tenen un rang de medició molt ampli.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Airflow, Chauvin Arnoux Group, Kanomax, Kimo, Micratech, PCE Ibérica, Silva, Testo

Distribuïdors

Berdala, CR Medición, DCL Metrología, Geonatura, GIS Ibérica, Guijarro Hermanos, Narváez Topografía, PCE Ibérica, Tecno y Medida

Blower Door (test d’estanquitat)

Sistema de comprovació de l’estanquitat d’un espai mitjançant la instal·lació d’un potent ventilador, acoblat generalment a la porta principal de l’habitatge o edifici.

Aplicacions

Comprovar l’estanquitat de l’envolupant d’edificis, detectar i analitzar defectes en la capa d’aïllament, avaluar danys estructurals causats per la humitat, comprovar el funcionament de sistemes de ventilació.

Avantatges

És una prova eficaç sobre la qualitat d’un edifici.

Limitacions i fiabilitat

Presa de dades una mica laboriosa.
Bona fiabilitat si es combina la seva utilització amb altres sistemes com la termografia (localitzar fugues) i
l’anemòmetre (quantificar-les).

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Blower Door GmbH, Infiltec, Retrotec, The Energy Conservatory

Distribuïdors

Infiltec, Retrotec

Gasos

Es mostren 3 resultats

Mesurador de concentració de gasos (detector de fugues)

Instrument dotat d’una pantalla digital amb botons connectat a una sonda flexible de mesura. Quan el mesurador detecta concentració de gasos, mostra una alarma visual a la pantalla.

Aplicacions

Detectar fugues, vapors de gasolina, propà, gas natural o fuel oil.

Avantatges

Fàcil execució.
Portàtil.

Limitacions i fiabilitat

Precisió i fiabilitat segons el tipus de model i segons el nivell de sensibilitat preconfigurat.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

GeoFennel, GKilsen, GMI, PCE Ibérica, Testo

Distribuïdors

GIS Ibérica, GMI, PCE Ibérica

Analitzador de gasos de combustió

Instrument dotat d’una pantalla digital amb botons connectat a un sensor que mesura els paràmetres característics de la combustió en un determinat equip o consumidor de combustible (caldera, motor, forn, etc.).

Aplicacions

Mesurar la concentració d’oxigen, monòxid de carboni (CO), òxids de sofre (SOX), òxids de nitrogen (NOX), i temperatures de l’aire ambient i de gasos. A més determina el rendiment de la combustió, l’índex d’excés d’aire, etc.

Avantatges

Els equips compten amb un conducte d’aspiració, i un programa de càlcul intern amb la composició dels
combustibles més habituals, per tant els resultats són immediats una vegada triat el combustible utilitzat.

Limitacions i fiabilitat

Fiabilitat i precisió en funció de la quantitat de gasos que detecta.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Extech, Ibrid, Testo

Distribuïdors

GIS Ibérica, PCE Ibérica

Mesurador de la qualitat de l’aire

Instrument dotat d’una pantalla digital amb botons connectat a un sensor que mesura la concentració de CO2 de l’aire, la temperatura, la humitat, el punt de condensació i bulb humit.

Aplicacions

Determinar la concentració de CO2, la temperatura, la humitat, el punt de condensació i bulb humit com a
indicadors de la qualitat de l’aire interior en un espai.

Avantatges

Fàcil execució.
Portàtil.

Limitacions i fiabilitat

Fiabilitat bona en la mesura dels paràmetres: CO2, temperatura i humitat.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Delta OHM, Extech, Kimo, Testo, Trotec

Distribuïdors

DCL Metrología, GIS Ibérica, PCE Ibérica

Camps magnètics i electromagnètics

Es mostren 1 resultats

Mesurador de camps electromagnètics

Instrument que consta d’un detector de camps electromagnètics, un comandament i una agulla que gira
sobre 3 escales graduades, una per a cada camp que detecta.
El detector pot ser d’un o tres eixos.

Aplicacions

Mesurar camps electromagnètics.

Avantatges

Mesura els tres tipus de camps electromagnètics: camps magnètics, elèctrics i radio (incloses les microones).
El mesurador de 3 eixos és més fàcil d’utilitzar que els d’un sol eix.

Limitacions i fiabilitat

El mesurador d’un sol eix ha d’orientarse en la direcció del camp per detectar-lo ja que es tracta d’un vector.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

AlphaLab, Cellsensor, Chauvin Arnoux Group

Distribuïdors

Elektron, Trifiled, PCE Ibérica

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar