Cercar Error
Eines per treballs
Aparells de mesura
Mesures en la instal·lació d’aigua

Es mostren 3 resultats

Auscultació de fuites (analitzador de potència compacte)

Aparell dotat d’un sensor acústic que permet detectar canvis en el soroll de fons degut a una fuita (la majoria emeten sons a nivell ultrasònic).

Aplicacions

Detectar i localitzar fuites a la xarxa de distribució o evacuació d’aigües.

Avantatges

Detecció de fuites no visibles.
L’aparell fa la detecció a través d’un micròfon capaç de treballar a la banda de 80 a 3000 Hz.

Limitacions i fiabilitat

El funcionament de l’aparell pot veure’s alterat pel petit nivell sonor d’altres fonts.
Per utilitzar aquest aparell cal conèixer el traçat de la conducció.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Cauliner2, Flowatch

Distribuïdors

Gimateg, GIS Ibérica, Panatec, PCE Ibérica

Cabalímetre

Instrument que emet impulsos ultrasònics a través del fluid que circula per una canonada. Uns sensors col·locats i fixats sobre aquesta determinen i enregistren una sèrie de valors que es mostren en pantalla.

Aplicacions

Determinar la velocitat i cabal d’un fluid.

Avantatges

Pot ser utilitzat en tubs metàl·lics, de plàstic o canonades de goma.
No és necessari el contacte amb el fluid.

Limitacions i fiabilitat

Fiabilitat bona en fluxos laminars i turbulents, independentment de la viscositat.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Cauliner2, Flowatch

Distribuïdors

Gimateg, GIS Ibérica, Panatec, PCE Ibérica

Detector de metalls

Aparell dotat d’una bobina de cable pel qual es fa passar l’electricitat i que, per tant, genera un camp magnètic. Quan es detecta un metall, el detector emet un so.

Aplicacions

Detectar masses metàl·liques ocultes en medis on l’observació visual no és possible, principalment instal·lacions.

Avantatges

Pot estalviar feina i reduir costos a l’hora d’intervenir en obres ja executades i de les quals no es té informació.

Limitacions i fiabilitat

La diferència entre els diferents tipus d’aparells ve donada per la capacitat de detecció de cadascun d’ells.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

CSCOPE, Fisher, Garrett, Sea Hunter, Skil

Distribuïdors

DCL Metrología, Geonatura, Gimateg, GIS bérica, Raig

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar