Cercar Error
Vull col·legiar-me
Eines per treballs
Aparells de mesura
Mesures en la instal·lació elèctrica

Es mostren 11 resultats

Analitzador de la xarxa elèctrica

Instrument d’enregistrament de dades amb multitud de sortides per connectar les diferents sondes que s’utilitzen per mesurar. Té memòria interna i connexió USB per transferir les dades a un PC.

Aplicacions

Mesurar la tensió, intensitat, potència i energia (activa i reactiva), factor de potència, paràmetres de qualitat elèctrica i paràmetres ambientals de la instal·lació elèctrica.

Avantatges

Molt complet. Permeten de controlar gairebé tots els aspectes que reclamen les normes i poden ser programats per al registre continu de dades dels diferents paràmetres.

Limitacions i fiabilitat

Per a mesures puntuals de variables elèctriques concretes és més recomanable utilitzar testers o multímetres que ofereixen mesura d’un sol paràmetre elèctric monofàsic.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Fluke, Kyoritsu

Distribuïdors

Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Multímetre

Aparell dotat de dos elèctrodes que, connectats a diferents punts de la instal·lació, permeten d’obtenir lectures sobre diferents paràmetres de la instal·lació.

Aplicacions

Mesurar la tensió, intensitat i resistència dels components de la instal·lació elèctrica.

Avantatges

Existeixen al mercat una gran varietat de tipus: d’agulla, analògics i digitals.
Els digitals són de gran precisió i són més fàcils d’interpretar els resultats.

Limitacions i fiabilitat

Els digitals proporcionen una major precisió i interpretació dels resultats que els analògics, però en corrent altern els digitals no donen el valor eficaç de la tensió i s’utilitzen més per corrent continu.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Benning, Chauvin Arnoux Group, Electro Tools, Extech, Fluke, GeoFennel, Kainos, Kyoritsu, Laserliner, Temper, Trotec

Distribuïdors

DCL Metrología, GIS Ibérica, Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Detector de fuites

Aparell dotat d’una pinça o sensor que es connecta als conductes elèctrics que normalment no estan confeccionats per a la conducció de corrent. Si detecta corrent es mostra en pantalla.

Aplicacions

Identificar fuites elèctriques i problemes d’aïllament en inspeccions elèctriques.

Avantatges

Molt útil en llocs on no es pot o no s’ha d’apagar les màquines, però que requereixen una comprovació de
l’aïllament.

Limitacions i fiabilitat

És possible mesurar corrents de fuita amb un rang fins a 100A.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Fluke, Kyoritsu

Distribuïdors

Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Mesurador d’aïllament

Aparell que emet un corrent de prova de tensió fixada.

Aplicacions

Mesurar la resistència d’aïllament dels components de la instal·lació elèctrica.

Avantatges

Poden treballar amb corrent continu o altern.

Limitacions i fiabilitat

Els de baixa tensió poden mesurar resistències fins a valors màxims de 2000 a 5000 Mega ohms.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Electro Tools, Extech, Fluke, Kyoritsu,

Distribuïdors

ABM-Rexel, Adler Instrumentos, Electrostocks, Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Mesurador de resistència del terra

Petita maleta que conté tots els dispositius per a la connexió a terra i l’enregistrament de dades (caràtula,
polsadors, cables, pinces, terminals, etc.).

Aplicacions

Mesurar la resistència del terra.

Avantatges

En alguns casos poden mesurar també la resistència específica del terreny.

Limitacions i fiabilitat

La resistència mesurable arriba fins als 5000 ohms i la precisió del mesurament és d’1 al 2,5%.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Fluke, Kyoritsu, Profitest

Distribuïdors

GIS Ibérica, Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Equips multifunció

Aparell multifunció digital que combina un mesurador ambiental amb un multímetre digital amb rang automàtic.

Aplicacions

Mesurar la resistència, capacitat, freqüència, corrent, tensió, temperatura, prova de continuïtat acústica, test de transistors, nivell de soroll i nivell d’il·luminació de la instal·lació elèctrica.

Avantatges

Ofereix una àmplia varietat de funcions.

Limitacions i fiabilitat

Serveix només per a mesures orientatives i demostracions. Si es necessita efectuar mesures de precisió,
es recomana utilitzar aparells més específics.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Fluke, Kyoritsu

Distribuïdors

Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Pinça amperimètrica

Dispositiu elèctric que es basa en la mesura indirecta del corrent circulant per un conductor a partir del camp magnètic o dels camps que aquesta circulació de corrent genera. Rep el nom de pinça perquè consta d’un sensor, en forma de pinça, que s’obre i abraça el cable que volem mesurar.

Aplicacions

Mesurar la magnitud del corrent elèctric en conductes on no es vol tenir contacte físic o en circuits que no es poden obrir.

Avantatges

Evita obrir el circuit per efectuar la mesura, així com les caigudes de tensió que podria produir un instrument clàssic.
És summament segur per al tècnic que realitza la mesura.

Limitacions i fiabilitat

Cada tenalla té un màxim d’obertura, la qual cosa limita els seu camp d’aplicació.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Appa, Chauvin Arnoux Group, Extech, Flir, Fluke, Kewtech, Kyoritsu, Laserliner

Distribuïdors

DCL Metrología, Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Comprovador de tensió

Dispositiu de butxaca que es connecta puntualment a la xarxa elèctrica per a l’enregistrament de dades.

Aplicacions

Mesurar la tensió dels components de la instal·lació elèctrica.

Avantatges

Fàcil i ràpida realització de les lectures.

Limitacions i fiabilitat

Molta precisió i fiabilitat en la mesura de la tensió.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Electro Tools, Extech, Fluke, Kyoritsu

Distribuïdors

Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Comprovador del diferencial

Dispositiu de butxaca que es connecta puntualment a la xarxa elèctrica (endolls) per a l’enregistrament de dades.

Aplicacions

Comprovar el salt de diferencial per excés de corrent o fugues a terra.

Avantatges

Fàcil d’utilitzar.

Limitacions i fiabilitat

Pot comprovar fins a 6 rangs de corrent.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Kyoritsu

Distribuïdors

Guijarro Hermanos, PCE Ibérica

Mesurador de consum

Dispositiu de butxaca que es connecta puntualment a la xarxa elèctrica (endolls) per a l’enregistrament de dades.

Aplicacions

Comptabilitzar el consum elèctric.

Avantatges

Permeten saber el consum a cada moment i conèixer l’impacte econòmic i en Kg de CO2 per cada consum.

Limitacions i fiabilitat

Els mesuradors de consum individuals permeten conèixer el consum particular d’un aparell i els globals permeten saber el consum total de l’habitatge o local.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Efergy, Hama

Distribuïdors

Leroy Merlin

Control integral de dades

Aparell d’emmagatzematge de resultats que consta d’una connexió d’entrada de dades, una pantalla per visualitzar-les i un software per gestionar-les.

Aplicacions

Administrar i analitzar els resultats procedents de múltiples instruments a través d’un software.

Avantatges

Detecta i mostra gràficament la font de problemes en els resultats.
Permet elaborar informes de proves professionals.
Facilita la configuració global del projecte.

Limitacions i fiabilitat

Complexitat en el processament de les dades.

Dificultat d’utilització

Presa de mesures

Interpretació de la lectura

Fabricants

Chauvin Arnoux Group, Fluke

Distribuïdors

Adler Instrumentos, Anixter, PCE Ibérica

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar