Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

MAPEI: Paviments continus a la indústria agroalimentària

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
En aquesta jornada tècnica analitzarem els criteris bàsics que ens ajudaran a definir de manera correcta el tipus de paviment continu més adequat per a un projecte en indústria agroalimentària.

Els paviments i lloses de formigó estan sotmesos a agressions: químiques, mecàniques i físiques, a banda de les derivades per processos de corrosió de les armadures. Fruit d'aquestes agressions es poden produir: fissures, trencaments i pèrdues de massa. Un paviment de formigó en mal estat en una indústria és causant de multitud de problemes que poden comprometre'n el funcionament eficient: manca de seguretat: risc de caigudes, contaminació per abocaments químics, acumulació de brutícia i manca 'higiene, etc..

En el cas d'indústria agroalimentària, també cal que els paviments compleixin uns requeriments mínims molt exigents quant a neteja i desinfecció.

A l'hora de decidir el tipus de paviment més adequat per a un projecte industrial ens trobem amb diferents tipus de solucions i productes que fan que l'elecció sigui complexa: pintures, multicapes, autoanivellants, morters, resines epoxi base aigua, resines epoxi 100% sòlids , de poliuretà, de poliuretà-ciment, etc. . 


Programa

 • Introducció i conceptes bàsics
 • Criteri per a la selecció d’un paviment continu a la indústria agroalimentària
 • Tipus de paviments continus: 
  • Pintures
  • Multicapes
  • Autonivellants
  • Morters
 • Tipus de paviments continus per naturalesa de producte
  • Cimentosos
  • Polimèrics
 • Epoxi base aigua
 • Epoxi
 •  Poliuretà
 •  Poliuretà-ciment
Detall de l’activitat
Data
6 de juny de 2024
Lloc
Carrer Cal Bolet, 4. 08720- Vilafranca del Penedès
Horari
De 17:30 a 19:30h.
Preu
Gratuït
Modalitat
Presencial

PUBLICITAT