Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell 15. No deixis la ITE en un calaix!

Quan elabores un Informe d'Inspecció Tècnica (ITE) i et trobes deficiències greus o molt greus, pots pensar que la millor opció és deixar l'informe pendent de tramitació fins que no es resolguin aquestes deficiències.

LA DADA

Quan elabores un Informe d’Inspecció Tècnica (ITE) i et trobes deficiències greus o molt greus, pots pensar que la millor opció és deixar l’informe pendent de tramitació fins que no es resolguin aquestes deficiències. 

RECORDA

  • Segons descriu el Decret 67/2015 que regula la ITE, a l’apartat 5 de l’article 8, diu que la ITE té una vigència de quatre mesos a comptar des de la data de la seva emissió i ha de ser presentat davant l’administració abans de la finalització d’aquest termini. En cas contrari, cal fer una nova inspecció.
  • El mateix Decret, a l’apartat 2 de l’article 9, diu que, tot i que no formalitzis la sol·licitud del Certificat d’aptitud, amb la visita i emissió de la ITE, adquireixes responsabilitats i que si aquesta ITE té deficiències greus o molt greus, cal comunicar-ho a l’ens local mitjançant el formulari  corresponent.
  • Tot i que el resultat de l’informe sigui desfavorable, es pot obtenir el certificat d’aptitud.
  • Si vises la ITE, no cal que disposis d’una pòlissa de responsabilitat civil pròpia, tindràs cobertura d’assegurança de responsabilitat civil amb la pòlissa col·lectiva del Cateb, durant tot el període de responsabilitat d’aquests treballs.

L’AVÍS

No cal esperar a tenir resoltes les deficiències per visar la ITE. L’Agència de l’Habitatge emetrà diferents tipus de Certificats d’Aptitud, en funció del tipus de deficiències. Ho tens explicat en la pregunta 18 “Quins tipus de Certificat d’Aptitud pot emetre l’AHC?” de les preguntes freqüents de les ITE.

Consultes les preguntes freqüents de les ITE

LA SOLUCIÓ

Sol·licita el visat per deixar constància de la data d’inspecció i de la feina feta, una vegada que hagis redactat l’informe ITE, tot i que s’endarrereixi la presentació a l’Agència de l’Habitatge, perquè en cas d’algun incident o reclamació, quedi coberta la teva responsabilitat. No la deixis en un calaix!

 

 

PUBLICITAT