Cercar Error
Visites Tècniques Pràctica professional

Voladura a la pedrera Roca “Corral del Carro”

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
T’agradaria veure el procés de voladura en una pedrera? Acompanya’ns a la visita a la pedrera "Corral del Carro"

L'origen de pedrera Roca es remunta al voltant de 1960, quan el seu creador, José Roca Gómez, va fer els primers passos com a emprenedor independent, dedicant-se al transport de diversos materials.

És el 1970 quan s'inicia l'activitat d'explotació de la pedrera de "Corral del Carro" entre els municipis de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, que té com a activitat principal, l'explotació de la pedrera de la qual s'extreu pedra calcària.

En les pedreres, la roca ferma s'extreu del sòl per produir els àrids i roques ornamentals que es faran servir posteriorment en diferents projectes de construcció i infraestructures.

El procés d'extracció de la roca segueix uns passos per optimitzar el procés de la millor manera possible:

  • 1. El primer pas correspon a la fase de disseny i càlcul, que en funció del tipus d'instal·lacions properes, marca tant la quantitat d'explosiu que cal emprar com la necessitat d'establir un registre de vibracions.
  • 2. A continuació, es col·loquen els explosius dins de sondejos que prèviament han estat perforats en llocs específics de la roca per maximitzar el procés.
  • 3. Durant la tercera fase, els explosius es detonen per trencar i retirar la roca.
  • 4. Finalment, la roca resultant es fragmenta per obtenir trossos que siguin més manejables perquè el transport i el processament posterior sigui més senzill.

La tècnica de la detonació amb explosius no només s'utilitza en pedreres i altres explotacions mineres. També és usada en la construcció de carreteres, túnels ferroviaris, pous de transport d'aigües, en instal·lacions de llum i aigua, i fins i tot en l'excavació de soterranis a zones residencials.

Les detonacions amb explosius són una forma segura i eficient d'accedir i extreure roca que després es transforma en els materials que es requereixen, sobretot, a la indústria de la construcció.

Per poder assegurar que cada explosió és eficient, segura i controlada, cal tenir en compte una sèrie de regulacions. Cada aspecte concernent a l'obtenció de recursos minerals d'aquest tipus, des de la seva producció fins a l'emmagatzematge i el transport, està prèviament regulat.

Segons la llei vigent a Espanya, només estaran capacitats per al maneig i l'ús d'explosius en una pedrera, les persones prèviament designades per una direcció facultativa i que han superat un examen d'aptitud davant de l'autoritat competent.

El responsable de l'explosió ha de comprovar que tots els accessos al lloc on es produirà la detonació estan degudament senyalitzats i ha de prohibir el retorn al lloc fins que es dissipin els fums produïts. A més, el transport dels explosius dins de les mines es farà sempre per aquelles persones autoritzades prèviament i es regularà d'acord amb les disposicions internes de seguretat.

Per tal d'assegurar que els nivells de vibració i soroll es troben dins de la regulació, les detonacions es duen a terme de manera seqüencial, amb només uns mil·lisegons els uns dels altres per controlar l'impacte total.

Detall de l’activitat
Data
6 de febrer de 2024
Lloc
Camí Corral del Carro s/n; 08800 Vilanova (Barcelona)
Horari
De 12 a 14h.
Preu
Gratuït
Modalitat
Presencial

PUBLICITAT