Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell 18. Quin annex i decret he d’informar a l’hora de visar el certificat d’habitabilitat?

Informar incorrectament l’Annex i el Decret d’aplicació, comportarà una verificació no exacta de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge i les consegüents responsabilitats professionals.

LA DADA

Un dels punts que revisem en el visat del treball Habitabilitat d’habitatge usat, és que s’hagi informat correctament la normativa d’habitabilitat que aplica.

RECORDA

A l’hora d’anar a visitar un habitatge per emetre el certificat d’habitabilitat de segona ocupació i poder obtenir o renovar la cèdula d’habitabilitat, cal tenir clar quina normativa cal comprovar.

Caldrà saber quina és la data d’antiguitat de l’habitatge que es vol certificar, ja que en funció de l’antiguitat, la normativa que regularà les condicions d’habitabilitat variarà. Tot i que el decret actual és el Decret 141/2012, no sempre caldrà comprovar aquest.

L’AVÍS

Informar incorrectament l’Annex i el Decret d’aplicació, comportarà una verificació no exacta de les condicions d’habitabilitat de l’habitatge i les consegüents responsabilitats professionals.

Aquesta inexactitud serà motiu de requeriments per part de l’Agència de l’Habitatge, i pot comportar que s’incrementi el termini de resolució del tràmit de la cèdula d’habitabilitat.

LA SOLUCIÓ

Visa el certificat d’habitabilitat de segona ocupació per evitar requeriments amb l’Administració.
El Cateb posa a la teva disposició el Document Guia de Visats número 7 on pots trobar més informació sobre la tramitació del certificat d’habitabilitat segons D141/2012.

Consulta el Document Guia número 7

A més, també posem a la teva disposició altres recursos que et poden ser d’ajuda per aquest tràmit.  

PUBLICITAT