Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional prevenció riscos laborals seguretat i salut

Aprovat el primer Pla d’acció 2023-2024 per implementar l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball

La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) ha aprovat 106 mesures per assolir els objectius de l’EESST 2023-2027

Tres mesos després de la publicació de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el treball (EESST) 2023-2027, la CNSST publica el primer Pla d’Acció que iniciarà aquest any, fruit del consens entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i els interlocutors socials.

Aquest primer Pla d’Acció 2023-2024, inclou 106 mesures dirigides a la consecució dels 6 objectius que presentava l’Estratègia i que s’han estructurat de la següent manera:

  1. Millorar la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals (36 mesures).
  2. Gestionar els canvis derivats de les noves formes d’organització de treball, l’evolució demogràfica i el canvi climàtic (24 mesures).
  3. Millorar la gestió de la seguretat i salut a les PYMES, una posta per la integració i la formació en prevenció de riscos laborals (9 mesures).
  4. Reforçar la protecció de les persones treballadores en situació de major vulnerabilitat (15 mesures).
  5. Introduir la perspectiva de gènere en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball (9 mesures).
  6. Enfortir el sistema nacional de seguretat i salut en el treball per afrontar amb èxit futures crisis (13 mesures).

Per tal d’assolir l’objectiu de l’EESST de situar per primer cop en el mateix nivell la salut física i mental, es preveu entre d’altres les següents mesures:

  • l’activació per part de la CNSST, de diversos grups de treball, per millorar el sistema DELT@ per a la tramitació de comunicats d’accidents de treball, la protecció dels treballadors enfront de l’exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina, els riscos psicosocials i la salut mental, etc.
  • revisar i actualitzar el marc normatiu en matèria preventiva, especialment en sectors prioritaris segons els indicadors de sinistralitat i en funció del progrés normatiu en el marc europeu (especialment en el relatiu a la prevenció del càncer professional, com pot ser l’exposició a l’amiant, radó, etc; els canvis demogràfics o climàtics i que poden afectar els llocs de treball; la integració de la prevenció a les petites empreses i a les persones treballadores autònomes respecte a la llei de prevenció de riscos laborals com el mateix Estatut del Treballador autònom per a millorar la seva protecció i millorar la integració i aplicació pel que fa a la coordinació d’activitats empresarials, etc).

PUBLICITAT