Cercar Error
Pràctica professional idoneitat

Com demanar cita prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona? I altres tràmits telemàtics

L’Ajuntament permet fer tràmits de forma telemàtica, per tal d’agilitar procediments: demanar cita prèvia amb tècnics de districte, enviar documentació requerida, contestar al·legacions sobre expedients oberts, etc.

L’Ajuntament de Barcelona permet fer molts tràmits de forma telemàtica a través del portal ajuntament.barcelona.cat.  

Relacionat amb les obres, un d’aquests tràmits que es poden fer via telemàtica, és la sol·licitud de cita prèvia amb els Serveis Tècnics del Districte que correspongui. Així doncs, si per alguna intervenció necessiteu posar-vos en contacte amb un tècnic del Districte, podeu agilitzar el temps d’espera demanant cita prèvia de forma telemàtica.   

Cita amb el Departament de Llicències i Inspecció de Districte o d’Urbanisme

Altres tràmits telemàtics disponibles i que podeu veure al Portal de Tràmits, són els següents:

 1. Realitzar i modificar la consulta prèvia per tramitar expedients d’obres
 2. Sol·licitar l’informe previ de patrimoni
 3. Sol·licitar l’Informe urbanístic previ a una llicència d’obres majors
 4. Tramitar expedients d’obres (llicència o comunicació)
 5. Consultar l’estat d’un tràmit obert
 6. Presentar al·legacions, recursos i/o documentació a un expedient d’obres
 7. Demanar pròrroga d’un expedient d’obres
 8. Demanar pròrroga extraordinària d’expedient d’obres majors
 9. Sol·licitar el desistiment o renúncia d’un expedient d’obres
 10. Consultar informació sobre els ajuts a la rehabilitació que proporciona l’Ajuntament
 11. Altres

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l’apartat d’Actualitat de la pàgina d’idoneïtat del Cateb.  

PUBLICITAT