Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell del visat 1. Llibre de l’Edifici Digital del Cateb 

Complir amb l’obligació d’elaborar el Llibre de l’Edifici és molt fàcil gràcies al Llibre de l’Edifici Digital del Cateb, que predefineix l’estructura i els continguts necessaris.

LA DADA

El Cateb desenvolupa eines electròniques que et faciliten la realització d’alguns treballs professionals, com el llibre de l’Edifici Digital, que et permet complir amb l’estructura que demana la reglamentació tant autonòmica com estatal.

RECORDA

Tant la normativa estatal com autonòmica estableixen l’obligatorietat d’elaborar el Llibre de l’Edifici així com el seu contingut. A més és requisit imprescindible per obtenir les subvencions Next Generation.

L’AVÍS

Complir amb l’obligació d’elaborar el Llibre de l’Edifici és molt fàcil gràcies al Llibre de l’Edifici Digital del Cateb, que predefineix l’estructura i els continguts necessaris.

LA SOLUCIÓ

Visa el Llibre de l’Edifici per poder utilitzar gratuïtament l’eina digital del Cateb. Visa i deixa’t acompayar per l’equip del Cateb

.

PUBLICITAT