Cercar Error
Visats exercici professional Visats

El tràmit del CHU i la declaració responsable d’antiguitat

En relació a les circulars 2 i 6 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a continuació expliquem els detalls i particularitats de la Declaració Responsable en funció de l'antiguitat de l'edifici i altres preguntes freqüents sobre el tràmit.

Què és la Declaració Responsable d’antiguitat?

Des del 3 de març de 2015, el document de la declaració responsable d’antiguitat és l’únic imprès admès per l’Agència de l’Habitatge per tal d’acreditar l’antiguitat dels habitatges en la sol·licitud de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació per a aquells habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984,  que no disposen de cèdula anterior.

També es considera prioritari per acreditar l’antiguitat d’habitatges construïts entre l’11 d’agost de 1984 i el 2 de novembre de 2012, segons la circular informativa núm.6 de l’Agència de l’Habitatge.

Quina documentació he de presentar per fer el tràmit?

La declaració responsable té les següents particularitats en funció de l’antiguitat de l’habitatge:

Habitatges construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984 (que no han tingut mai cèdula anterior)

Habitatges amb antiguitats compreses entre l’11 d’agost de 1984 i el 2 de novembre del 2012, (que no han tingut mai cèdula anterior)

  • Certificat d’habitabilitat de segona ocupació ‘CHU’
  • Declaració responsable d’antiguitat ‘DRH’

OPCIÓ A:

  • Certificat d’idoneïtat de les condicions d’habitabilitat ‘CHUP’
  • Declaració responsable d’antiguitat ‘DRH’

OPCIÓ B:

  • Certificat d’idoneïtat de les condicions d’habitabilitat ‘CHUP’
  • Documentació admesa en dret que acrediti l’antiguitat segons circular núm.2   

OPCIÓ C:

  • Certificat d’idoneïtat de les condicions d’habitabilitat ‘CHUP’
  • Declaració responsable d’antiguitat ‘DRH’
  • Documentació admesa en dret que acrediti l’antiguitat segons circular núm.2

Qui pot realitzar aquesta Declaració Responsable?  

Aquesta declaració la pot realitzar el propietari de l’habitatge o una persona autoritzada per la propietat com ara, el tècnic/a signatari del certificat d’habitabilitat o bé altres autoritzats com l’administrador de finques, el gestor, el llogater de l’habitatge…

Quina documentació pot requerir l’Administració per comprovar el contingut de la Declaració Responsable?

L’Agència de l’Habitatge pot demanar mitjançant un requeriment els documents que acreditin el contingut d’aquesta declaració responsable. Per la qual cosa durant la vigència de la cèdula d’habitabilitat la persona declarant haurà de mantenir qualsevol document admès en dret que acrediti l’antiguitat declarada.

Si voleu que el Col·legi sigui l’arxiu dels documents acreditatius que justifiquen l’antiguitat, podeu  adjuntar a l’expedient de visat aquesta documentació (escriptures, inscripcions al registre de la propietat,…) a l’historial de l’expedient, per la línia de l’historial ‘AAH’-annex acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge. 

D’aquesta manera podreu disposar de la còpia d’arxiu en el cas que en un futur us sigui necessari justificar davant l’Administració els documents que avalen la declaració responsable feta.

Recordeu  que a l’apartat d’habitabilitat de la consultoria del Serveis Tècnics trobareu totes les respostes als dubtes més consultats i a l’apartat Eines i recursos la informació sobre les guies de comprovacions, impresos i circulars per a la tramitació de les cèdules d’habitabilitat de primera i de segona ocupació.

PUBLICITAT