Cercar Error
Pràctica professional

Generador d’arxius GML

Conveni entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería i el Cateb per a la utilització del programa “GENERADOR DE ARCHIVOS G.M.L de forma gratuïta

La Llei 13/2015 modifica la Llei Hipotecaria de l’any 1946. Amb aquesta modificació cal realitzar, la representació gràfica georeferenciada de la finca que completi la descripció literària de les escriptures notarials que inmatriculin una finca, o realitzin operacions de parcel·lació, reparcel·lació, concentració parcel·lària, segregació, divisió, agrupació o agregació, expropiació forçosa o delimitació que determinin una reordenació dels terrenys.

Per a realitzar aquesta tasca, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería i el Cateb han signat un conveni per a la utilització del programa “GENERADOR DE ARCHIVOS G.M.L.”

El Cateb cedeix gratuïtament als seus col·legiats el programa “GENERADOR DE ARCHIVOS G.M.L.” en suport electrònic. Per poder utilitzar el programa, has d’enviar un correu electrònic a consultoriatecnica@cateb.cat amb el document de cessió d’ús del software signat. Un cop revisat us enviarem l’accés al programa.

Per a la utilització del programa, us facilitem us recurs per apendre el seu funcionament

PUBLICITAT