Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Barcelona Legislació i normativa plaques solars

Instrucció per a la instal·lació de plaques solars sobre terrats i cobertes a Barcelona

Publicada a la Gaseta municipal de Barcelona una instrucció sobre l'ús i integració d'elements de suport per a la instal·lació de plaques solars sobre terrats i cobertes a Barcelona

La present instrucció recull de forma ordenada els criteris i condicionants que la normativa vigent estableix sobre les instal·lacions solars i els seus elements de suport per a la seva instal·lació sobre terrats i cobertes a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de clarificar el marc procedimental i esdevenir una eina de suport que permeti una gestió administrativa àgil i eficaç per part dels Serveis Tècnics que hagin de tramitar les diferents autoritzacions administratives, alhora que contribueixi a millorar la transparència per a la tramitació dels permisos corresponents.

Les pautes d’interpretació aquí expressades serveixen als procediments municipals en els quals s’autoritzin les instal·lacions de plaques solars sobre terrats i cobertes.

Els elements de suport de plaques solars o captadors d’energia solar a què es refereix aquesta instrucció són totes aquelles estructures que col·locades sobre terrats, cobertes planes o inclinades i/o façanes, mitjançant diferents tipus d’ancoratges (lastres o fixacions mecàniques), de forma superposada o a una determina alçada o distància del pla sobre el qual s’instal·len, permeten assegurar:

  • la seva estabilitat davant sol·licitacions externes (vent, neu, pluja i el propi pes) i
  • el seu funcionament mitjançant l’òptim accés la radiació solar
  • la compatibilitat de l’espai que ocupen amb altres usos

La instrucció indica els criteris i condicionants d’integració d’elements de suport per a instal·lacions solar respecte:

  • Les condicions generals de col·locació
  • Les condicions específiques paisatgístiques
  • Les condicions específiques volumètriques
  • Les condicions específiques compositives i materials.

Aquesta instrucció sobre l’ús i integració d’elements de suport per a la instal·lació de plaques solars sobre terrats i cobertes a Barcelona entra en vigor el dia de la seva publicació a la Gaseta municipal

PUBLICITAT