Cercar Error
Institucional Delegació del Vallès Occidental

La inflació impacta en la construcció

L'article d'opinió de Bernat Navarro, delegat del Vallès Occidental al Diari de Terrassa, ens explica com la rehabilitació és encara un camp amb un potencial immens per explotar, en un moment en què les nostres ciutats tenen un parc d’habitatges cada cop més envellit i unes reserves de sòl cada cop més escasses.

Tot just començar a veure la llum després de l’aturada econòmica generada per la pandèmia, la guerra d’Ucraïna va endinsar-nos en una crisi energètica que ha disparat les despeses de producció dels edificis

I ha accentuat encara més una situació inflacionista que impacta de forma contundent en el sector de la construcció. Un dels resultats és el desfasament entre els pressupostos de les obres públiques en el moment de la seva licitació i els costos reals dels projectes en el moment de l’execució, que ha fet que moltes empreses hagin desistit de presentar-se a concursos, i molts quedin deserts, i, el que és pitjor, que moltes obres quedin a mig fer perquè no surten a compte.

És el resultat de la inexistència d’un sistema de revisió de contractes àgil i eficaç, que permeti actualitzar els preus en funció de la realitat d’un mercat cada cop més canviant. És cert que s’han fet esforços per solucionar aquesta situació, i també ho és que les mesures preses per alleugerir la situació no són suficients per compensar la càrrega que representa aquest augment de preus.

Llegeix l’article complet al Diari de Terrassa

PUBLICITAT