Cercar Error
Pràctica professional Cèdula d'habitabilitat Habitabilitat Model de cèdula d'habitabilitat

Nou model de cèdula d’habitabilitat

El Departament de Territori ha publicat recentment d’acord amb la Resolució TER/3217/2023, de 15 de setembre, el nou model de cèdula d’habitabilitat.

El Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer, va modificar diversos articles de la Llei 18/2017, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Entre aquestes modificacions, va establir la configuració jurídica dels allotjaments amb espais comuns complementaris per donar resposta a la demanda d’habitatge amb elements d’ús compartit i permetre desenvolupar noves fórmules d’habitatge de lloguer.

Va disposar que els esmentats allotjaments resten també subjectes a l’exigència de la cèdula d’habitabilitat, on també va establir un règim transitori aplicable als espais comuns complementaris dels habitatges i dels allotjaments fins a l’adaptació del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, al contingut d’aquest Decret llei.

Les modificacions introduïdes pel Decret llei 50/2020, que afecten el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, han fet necessària l’adequació del format de la cèdula d’habitabilitat, per poder incorporar les dades corresponents a les superfícies útils dels habitatges o allotjaments amb espais comuns complementaris.

Per a més informació al respecte, podeu consultar la Resolució TER/3217/2023, de 15 de setembre, per la qual s’aprova el model de cèdula d’habitabilitat, així com la Circular número 8, sobre les noves modalitats d’allotjament amb espais comuns complementaris establertes pel Decret Llei 50/2020, a l’apartat d’Eines per treballs del web del Cateb.

PUBLICITAT