Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional cultura tècnica Presentacions de llibres Ressenyes

Presentació del llibre: Barraques 2100, passat, present i futur d’una arquitectura popular

Presentació i ressenya del llibre "Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular" a càrrec dels seus coordinadors i arquitectes tècnics Tere Arnal Vidal i Josep Juan Segarra


El 27 de febrer va tenir lloc la presentació d’un nou llibre al Centre de Documentació del Cateb. El llibre presentat va ser “Barraques 2100, passat, present i futur d’una arquitectura popular” i el van explicar els seus autors, coordinadors i arquitectes tècnics, Tere Arnal Vidal i Josep Juan Segarra.

Les barraques són unes construccions que tenen com a base constructiva diferents materials naturals que són la fusta, el fang i les fibres vegetals. Aquestes construccions son patrimoni material, immaterial i mediambiental.

En aquest context neix el projecte Barraques 2100, impulsat per l’Associació Sediments i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l’Ebre (CATTE), els objectius del qual són preservar la barraca com a construcció tradicional i representativa del Delta de l’Ebre, mantenir viu el coneixement de la tècnica constructiva i cercar l’equilibri entre la tradició, l’estalvi energètic i les prestacions necessàries actualment per tal que sigui ecològica, tradicional, identitària i, a la vegada, útil, que és la garantia de futur. Aquest projecte el forma un equip pluridisciplinari que ha realitzat diferents estudis i que publica recerca i divulgació al voltant de les barraques i de l’arquitectura tradicional i vernacular. El projecte Barraques va començar amb un inventari de les barraques existents (la majoria datades als anys noranta del s. XX), un estudi tèrmic i entrevistes en profunditat, entre altres al mestre constructor barraquer David Monllau. Va continuar amb un estudi i proposta d’intervenció arqueològica per rescatar les restes de construccions antigues, va projectar una barraca innovadora i sostenible i ara ha presentat un documental i la publicació d’aquest llibre.

El llibre recull, en 10 capítols, la història d’aquest projecte. En els dos primers capítols Tere Arnal i Josep Juan Segarra, com a coordinadors i arquitectes tècnics de l’obra ens introdueixen la importància i el significat de l’equip Barraques 2100 i el de la publicació del llibre.

Una de les primeres tasques d’aquest projecte va ser identificar el patrimoni i catalogar les barraques del Delta, així tenim el tercer capítol del llibre titulat “Inventari de les barraques existents al Delta de l’Ebre” (2022)

El quart capítol anomenat “Proposta metodològica des de l’arqueologia per a la localització i museïtzació de les barraques desaparegudes al Delta de l’Ebre” (2023) es planteja com a metodologia de treball arqueològic, per a la localització, excavació, recuperació i posada en valor de les barraques històriques existents i desaparegudes al Delta de l’Ebre

En el cinquè capítol, titulat “Normatives i vies urbanístiques: les barraques del Delta de l’Ebre, un patrimoni amb necessitat de protecció especial” es tracta la necessitat de la protecció d’aquesta arquitectura popular.

El següent capítol tracta d’actualitzar el concepte de la barraca tradicional del Delta de l’Ebre i adaptar-lo als nous estàndards actuals pel que fa a confort, normatives i valors socials, sense renunciar als elements que ens aporta la construcció tradicional com a construcció integrada a la natura i saludable que conserva l’essència de la barraca típica del Delta. Aquest capítol s’anomena “Projecte constructiu de barraca innovadora al Delta de l’Ebre” (2023)

El setè capítol anomenat “Explorant les barraques del Delta de l’Ebre: un estudi higromètric de l’arquitectura vernacular (2023)” es fa un estudi, d’una barraca concreta, per comprendre característiques higromètriques i de confort de l’ambient interior.

En aquest llibre també inclou un capítol dedicat al procés de restauració d’una barraca a l’Albufera de València, amb els seus objectius, criteris, sostenibilitat i manteniment.

El novè capítol fa una recerca històrica de les diferents cultures que han fet construcció tradicional amb sistemes de terra i fibres vegetals

L’últim capítol titulat “recuperació d’una barraca: habitatge dels avantpassats del Delta de l’Ebre (2004)” té com a finalitat la recuperació d’una barraca que va existir al Delta de l’Ebre. L’estudi descriu el sistema constructiu utilitzat i explica com s’ha recuperat aquesta barraca en l’actualitat.

Cada capítol inclou la seva bibliografia per qui vulgui aprofundir en el tema.

Així doncs, aquest llibre és un recull documental creat amb articles i documents compilats de diferents autors que ens expliquen com podem descobrir, preservar i restaurar les barraques al voltant del territori del Delta de l’Ebre.

Podeu consultar o agafar en préstec el llibre “Barraques 2100, passat, present i futur d’una arquitectura popular” al Centre de Documentació del Cateb.

PUBLICITAT