Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional idoneitat

Prorrogar un permís d’obres a l’Ajuntament Barcelona

Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que venci el termini d'execució de les obres,.

Els permisos d’obres caduquen quan en acabar el termini d’execució de les obres aquestes no han finalitzat.

Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que venci el  termini d’execució de les obres, per a poder prosseguir les obres autoritzades, que es resol d’acord amb l’ordenació urbanística vigent.

Com podem ampliar el termini d’execució de les obres?

El termini d’execució de les obres es pot ampliar per la meitat de l’inicialment previst. Aquesta ampliació s’haurà de comunicar a l’Ajuntament abans d’exhaurir-se el termini d’acabament fixat al permís d’obres, en notificació acompanyada de la justificació adient. Aquesta comunicació té eficàcia immediata.

Com es fa el tràmit de sol·licitud de la pròrroga?

Es pot prorrogar una llicència d’obres majors o un comunicat d’obres menors. 

  • En cas de llicència d’obres majors, s’haurà de fer el tràmit de sol·licitud de pròrroga per ampliar el termini, de manera presencial.
  • En cas de comunicat d’obres menors, es pot presentar la sol·licitud de pròrroga per al termini d’execució de l’obra, fer el pagament de la taxa per internet i imprimir-ne l’admissió. El tràmit telemàtic es fa a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona,. El podrà realitzar el titular de la llicència o el seu representant, indicant el número de l’expedient d’obres i necessitarà signatura digital. 
  • En cas d’assabentat d’obres, caldrà sol·licitar-ne un de nou mitjançant el tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres o d’instal·lacions de radiocomunicació.

Podeu trobar més informació al següent enllaç del web de l’Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT