Cercar Error

Notícies

Chiddingstone Castle

L'Informatiu

Gridshells II: L’envolupant d’una estructura lleugera

Les gridshells són estructures especials formades per barres contínues o discontínues que defineixen una malla regular. Vegem les diferències que hi ha segons si el seu procés constructiu es elàstic o no elàstic.

Escrit per

Més informació