Cercar Error
Pràctica professional

Trobada de directors d’execució d’obra

Dins del projecte de trobades amb els diferents grups d’interès que hi ha al Cateb, els mes de setembre es va dur a terme la trobada amb els directors d’execució d’obra.

Dins del projecte de trobades amb els diferents grups d’interès que hi ha al Cateb, els mes de setembre es va dur a terme la trobada amb els directors d’execució d’obra.

L’objectiu de la trobada és la de promoure i compartir experiències i inquietuds entre professionals que desenvolupen la direcció d’execució d’obres, tant de present com de futur, així com escoltar els reptes professionals que tenen al davant i així enriquir una mica més la professió.

Per aquesta trobada es va comptar amb la presència del Francesc Belart.

Com a resum de la sessió es presenten els principals reptes de futur que hauran d’abordar en els anys vinents els directors/es d’execució d’obres.

PERSONES (22 VOTS)

 • Professionalització dels interlocutors en moltes més disciplines
 • Augment dels RRHH
 • Agrupació amb altres perfils (pluridisciplinar)
 • Regeneració d’equips
 • Equips internacionals (coneixement sector internacional)
 • Equips pluridisciplinaris internacionals
 • Si haig decréixer o no l’equip
 • Tècnics de diferents disciplines
 • Adaptació a promotores diferents
 • Professionalitzar consultor en construcció
 • Nous departaments per diversificar
 • Metodologia per a delegar
 • Treballar més en interrelació i xarxa entre professionals

TECNOLOGIA (18 vots)

 • Incorporació noves eines tecnològiques
 • 0% paper – tot digital
 • Replanteig digital
 • Tecnologia a les obres
 • Revit / BIM
 • Implantació ALL PLAN (obra i despatx)

REHABILITACIÓ (16 vots)

 • Rehabilitació energètica
 • Sostenibilitat del procés constructiu
 • Impulsar fons next generation
 • Consultor amidaments i pressupostos
 • Més coneixement en sostenibilitat i eficiència energètica

PUBLICITAT