Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional

Trobada de directors d’execució d’obra

Dins del projecte de trobades amb els diferents grups d’interès que hi ha al Cateb, els mes de setembre es va dur a terme la trobada amb els directors d’execució d’obra.

Dins del projecte de trobades amb els diferents grups d’interès que hi ha al Cateb, els mes de setembre es va dur a terme la trobada amb els directors d’execució d’obra.

L’objectiu de la trobada és la de promoure i compartir experiències i inquietuds entre professionals que desenvolupen la direcció d’execució d’obres, tant de present com de futur, així com escoltar els reptes professionals que tenen al davant i així enriquir una mica més la professió.

Per aquesta trobada es va comptar amb la presència del Francesc Belart.

Com a resum de la sessió es presenten els principals reptes de futur que hauran d’abordar en els anys vinents els directors/es d’execució d’obres.

PERSONES (22 VOTS)

 • Professionalització dels interlocutors en moltes més disciplines
 • Augment dels RRHH
 • Agrupació amb altres perfils (pluridisciplinar)
 • Regeneració d’equips
 • Equips internacionals (coneixement sector internacional)
 • Equips pluridisciplinaris internacionals
 • Si haig decréixer o no l’equip
 • Tècnics de diferents disciplines
 • Adaptació a promotores diferents
 • Professionalitzar consultor en construcció
 • Nous departaments per diversificar
 • Metodologia per a delegar
 • Treballar més en interrelació i xarxa entre professionals

TECNOLOGIA (18 vots)

 • Incorporació noves eines tecnològiques
 • 0% paper – tot digital
 • Replanteig digital
 • Tecnologia a les obres
 • Revit / BIM
 • Implantació ALL PLAN (obra i despatx)

REHABILITACIÓ (16 vots)

 • Rehabilitació energètica
 • Sostenibilitat del procés constructiu
 • Impulsar fons next generation
 • Consultor amidaments i pressupostos
 • Més coneixement en sostenibilitat i eficiència energètica

PUBLICITAT