Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional edificis rehabilitacio Subvencions

Aprovada la modificació de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges a Catalunya (excepte Àrea Metropolitana de Barcelona i ciutat de Barcelona) #NextGeneration

Publicada la convocatòria d'ajuts en actuacions de rehabilitació d'edificis, de millora d'eficiència energètica en habitatges i elaboració del llibre de l'edifici existent per rehabilitació i redacció de projectes pel 2023 a Catalunya (excepte Àrea Metropolitana de Barcelona i ciutat de Barcelona).

​​​​​​​​​​Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

Aquesta resolució modifica la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març (DOGC núm. 8635, de 28.3.2022), modificada per la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril (DOGC núm. 8654, de 26.4.2022), per tal de garantir el compliment de les finalitats per a les quals s’han previst els fons NextGenerationEU. Les modificacions més rellevants introduïdes son les següents:

IMPORT PRESSUPOSTARI:

Article 4.1 L’import màxim inicial del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’anualitat 2023 es distribueix de la següent forma:

b) 47.175.365 euros per a l’anualitat 2023:

21.038.692 euros pel Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici que es distribuiran de la següent forma, segons el nivell de reducció de consum d’energia primària no renovable assolit:

  • un 45% (9.467.411,40 euros) per als edificis amb reducció de consum d’energia primària no renovable igual o superior al 30%.
  • un 35% (7.363.542,20 euros) per als edificis amb reducció de consum d’energia primària no renovable igual o superior al 45%.
  • un 20% (4.207.738,40 euros) per als edificis amb reducció de consum d’energia primària no renovable igual o superior al 60%.

700.000 euros per als habitatges acollits al programa edificis per a dotar una subvenció addicional en concepte de vulnerabilitat econòmica.

18.038.692 euros pel Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges.

7.397.981 euros pel Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació y la redacció de projectes de rehabilitació.

TERMINI CONVOCATÒRIA:

Article 5.2 El termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes corresponents a l’anualitat 2023 s’iniciarà en els següents terminis:

  • Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici: s’iniciarà l’1 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de novembre de 2023, inclòs.
  • Programa 4 d’ajuts a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica en habitatges: s’iniciarà l’1 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de novembre de 2023, inclòs.
  • Programa 5 d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: s’iniciarà l’1 de gener de 2023 i finalitzarà el 30 de novembre de 2023, inclòs.

Accedeix al text complet de la RESOLUCIÓ TER/4042/2022.

Podeu consultar més informació sobre la convocatòria.

PUBLICITAT