Cercar Error
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions

Ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular en allotjaments turístics

Oberta la convocatòria per accedir a ajuts per hotels, hotels apartaments, hostals, pensions, càmpings, establiments de turisme rural i apartaments turístics

L’objecte de la convocatòria és el del finançament a empreses d’allotjaments turístics amb projectes que permetin adoptar mesures per reduir el consum d’energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients així com per fomentar l’ús d’energies renovables en les seves instal·lacions.

Actuacions i quantia subvencionables

Les actuacions subvencionables en el marc d’aquest programa han d’enquadrar-se en una o varies de les tipologies d’actuació següents:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària:
  • Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.
  • Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies anteriors (2.1 a 2.3).
  • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Pressupost disponible: 25.794.525,24 €
Àmbit d’aplicació: Catalunya
Destinataris: 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic. 2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d’aquest ajut. 
Es consideren allotjaments turístics:
– Els establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
– Càmpings.
– Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
– Apartaments turístics (NO Habitatges d’ús turístic (HUTS))
Terminis: Del 17 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Recursos i informació sobre la convocatòria

Us facilitem enllaços amb recursos que us ajudaran a poder gestionar i sol·licitar els ajuts

PUBLICITAT