Cercar Error
Vull col·legiar-me

Notícies

Articles destacats del blog

Subscriu-te i rep periòdicament els darrers articles del blog

Subscriure'm

Gemma Muñoz

Arquitecta, arquitecta tècnica i professora de La Salle Arquitectura

Articles escrits per Gemma Muñoz

L'Informatiu

Habitabilitat confinada

La situació que vivim ens ha fet repensar els nostres sistemes
actuals d’habitabilitat, ens ha fet veure la necessitat d’adaptar
els nostres habitatges i recuperar elements gairebé oblidats de
l’arquitectura tradicional

Escrit per i

Més informació
L'Informatiu

Habitabilidad confinada

La situación que vivimos nos ha hecho repensar nuestros sistemas actuales de habitabilidad, nos ha hecho ver la necesidad de adaptar nuestras viviendas y recuperar elementos casi olvidados de la arquitectura tradicional

Escrit per i

Més informació
L'Informatiu

El funcionament estructural dels enteixinats

Mentre el forjat amb biguetes de fusta ha estat el més emprat en èpoques passades, variant a través dels anys tan sols en el seu entramat, l’aparició dels enteixinats o teginats solucionaven sostres elegants, dotant al nostre país d’una gran herència en el conjunt patrimonial.

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

Patologies dels sostres amb ciment aluminós

Què succeeix actualment amb els formigons amb ciment aluminós? Són tan especials en comparació amb el tradicional formigó de ciment portland?

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

La diagnosi de sostres unidireccionals de formigó amb ciment aluminós

A l’article publicat a L’Informatiu 347 de febrer 2016 es recollien tot un seguit de reflexions sobre la problemàtica de les biguetes de formigó amb ciment aluminós respecte les de ciment pòrtland. La importància d’aquest estudi recau en la comprensió de la totalitat del bloc fins a l’estudi en detall del material.

Escrit per

Més informació

Articles destacats del blog

Subscriu-te i rep periòdicament els darrers articles del blog

Subscriure'm

Coneixes l’Informatiu?

La revista trimestral del Cateb que t’informa de l’actualitat professional i tècnica

Vull subscriure-m'hi
L'Informatiu

El diagnóstico de forjados unidireccionales de hormigón con cemento aluminoso

En el artículo publicado en “L’Informatiu 347″ de febrero 2016 se recogían toda una serie de reflexiones sobre la problemática de las viguetas de hormigón con cemento aluminoso respecto a las de cemento portland. La importancia de este estudio recae en la comprensión de la totalidad del bloque hasta el estudio en detalle del material.

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

Parets de càrrega

L’estructura vertical de parets de càrrega és el sistema més emprat per a edificacions d’habitatge, especialment fins a Mitjans del segle XX. Moltes de les nostres construccions s’han format a partir de murs portants que han anat creant tot el nostre actual teixit urbà. En aquest article veurem l’evolució i la verificació d’estructures de paret de càrrega sense cadena perimetral.

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

Els edificis recolzats en parets de càrrega i el sisme

L’estructura, esquelet de l’edifici, té un paper rellevant en l’espai arquitectònic, alhora que sustenta, i transmet totes les càrregues de l’edifici al terreny. Un clar exemple és el sistema estructural de parets de càrrega que tot i la dificultat de verificació de la seva resistència en front el sisme, hi ha uns certs criteris bàsics que ajuden a comprendre el seu funcionament estructural.

Escrit per

Més informació