Cercar Error
Vull col·legiar-me
Idoneïtat tècnica Pràctica professional idoneïtat tècnica validació d’idoneïtat

Com es sol·licita l’Informe Previ de Patrimoni?

La sol·licitud de l'Informe Previ de Patrimoni és un dels tràmits digitals que l’Ajuntament de Barcelona té operatiu dins el seu Portal de Tràmits el sistema telemàtic per sol·licitar els Informes Previs de Patrimoni.

La sol·licitud de l’Informe Previ de Patrimoni és un dels tràmits digitals que l’Ajuntament de Barcelona té operatiu dins el seu Portal de Tràmits el sistema telemàtic per sol·licitar els Informes Previs de Patrimoni. 

Quin resultat tindrà l’Informe Previ de Patrimoni?
L’Informe Previ de Patrimoni indicarà si aquest és:

  • Favorable, doncs el projecte respecta les condicions de protecció del bé catalogat.
  • Favorable amb condicions, i en aquest cas ha d’expressar les condicions imposades. Aquestes condicions també s’hauran de justificar a la memòria del projecte.
  • Desfavorable, i en aquest cas ha d’exposar per quins motius, per tal de permetre modificar la proposta i sol·licitar un nou informe.

Quines requisits necessito per sol·licitar l’Informe Previ de Patrimoni? 

 Per poder utilitzar aquest tràmit són necessaris els requisits següents: 

  1. Haver realitzat prèviament el tràmit de “Consulta prèvia de permisos i llicències d’obres”. Les dades administratives s’obtindran directament de les introduïdes  en el tràmit de Consulta Prèvia.
  2. Disposar del certificat digital habitual per tramitacions telemàtiques al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.
  3. Disposar en format electrònic (màxim 5 arxius PDF de màxim 20 MB cadascun) de la documentació indicada a la Guia  obtinguda en el tràmit de Consulta Prèvia. 

Us recordem que quan la Consulta Previa indiqui que l’edifici forma part del catàleg de Patrimoni caldrà aportar la documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic, a l’apartat corresponent.  

Podeu consultar el catàleg d’edificis protegits, us ho expliquem a la pregunta freqüent Com puc saber si un edifici està catalogat i/o protegit per patrimoni a Barcelona?  

Trobareu aquest tema més ampliat en la pregunta freqüent l’Informe Previ de Patrimoni, quan i com es tramita? així com altres preguntes freqüents relacionades amb els tràmits d’idoneïtat técnica a l’apartat d’Actualitat.

PUBLICITAT