Cercar Error
Vull col·legiar-me
Visats Professió Visats

Models de l’Acta de Replanteig, paralització i d’inici d’Obra

Models d'Acta

Arran de la publicació de la LOE, el juny del 2000, el Consejo General de la Arquitectura Técnica va difondre uns models de documents que servien de base per a la redacció de l’acta de replanteig i l’acta de recepció, que el Col•legi va adaptar i traduir al català.

A partir de l’experiència del seu ús i del consens amb el Consejo de Arquitectos, s’han revisat i completat els continguts dels models, sempre d’acord amb la normativa vigent.

Voldríem ressaltar que els models que proposem són només indicatius i que poden ser modificats o adaptats per a cada cas.

Els models de documents que us proposem són:

PUBLICITAT