Cercar Error
Visats idoneitat oficina virtual Registre Visats

Videotutorials de l’Oficina virtual

El Cateb té implantada una plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del Cateb, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques.

El Cateb ha incorporat millores a l’Oficina Virtual que la fan més moderna, usable i amb signatura digital obligatoria.

Videotutorials

Com fer l’alta d’un expedient d’obra nova de tècnic únic o compartit
Com fer l’alta d’un expedient d’obra de reforma
Com visar una ITE
Com visar un CHU+CE (pack)
Com afegir un document a un expedient
Com modificar dades d’un expedient existent
Com tramitar una renúncia
Com afegir un tècnic a un encàrrec existent renunciat
Com tramitar un CFO + documentació de tancament
Com tramitar Actes d’aprovació automàtiques
Com diligenciar un llibre

Consells pràctics

7 consells per les millores de l’Oficina virtual:
1.- Cerca d’expedients
2.- Prèmer el botó Següent per veure les dades obligatories
3.- Icones
4.- Informar la pòlissa de Responsabilitat Civil
5.- Historial d’incidències
6.- Torn de tràmits
7.- Compartir un expedient
Visat + Idoneïtat Tècnica a Barcelona ciutat
El visat del Programa de Control de Qualitat
Signatura digital

Manuals

Com fer l’alta d’un expedient d’obra nova de tècnic únic o compartit
Com fer l’alta d’un expedient d’obra de reforma
Com visar una ITE
Com visar un CHU + CEE (pack)
Com afegir un document a un expedient existent
Com tramitar una renúncia
Com afegir un tècnic a un encàrrec existent renunciat
Com tramitar un CFO + Documentació de tancament
Com tramitar Actes d’aprovació automàtiques
Com diligenciar un llibre​

Preguntes més freqüents

Actes d’aprovació amb treballs de direcció

Si no has tramitat la Diligència del llibre d’incidències en l’alta de l’expedient, primer hauràs de fer un Tramit sobre expedient de “Diligenciar llibre” i una vegada que aquesta sol·licitud estigui tramitada ja t’apareixerà el tràmit sobre expedient d’”Acta d’aprovació automàtica”.

Reenviar una SL amb incidències

Per reenviar una sol·licitud que t’haguem retornat amb incidències, has d’accedir al punt de menú “Historial de sol·licituds i incidències” des de la pantalla “Historial de l’expedient” i punxar sobre la sol·licitud que vols reenviar, per accedir a la pantalla de “Documents”:

  • Si només necessites modificar el pdf d’algun document tècnic ho pots fer en aquesta pantalla
  • Si necessites modificar alguna dada de l’expedient, hauràs de prémer el botó “Anterior”, et mostrarà un missatge, que has d’acceptar, informant que s’eliminaran els formularis, has de tornar a fer Anterior i des de la pantalla Nota d’Encarrec podràs “Editar” la pantalla on necessitis actualitzar les dades.

Tancament d’expedient en un sol tràmit

Recorda que pots tramitar en una única sol·licitud:

  • La Relació de controls d’obra – RCO1 (Annex B) i si s’escau l’Annex de Modificacions de Projecte – AMP1 (Annex A), en compliment del CTE
  • La Documentació de Seguiment de Control de l’Obra – DCO i si s’escau la Documentació de Seguiment de l’Obra – DSO, en compliment del CTE
  • Els documents propis del tancament: final d’obra, llibre d’ordres, etc.

PUBLICITAT