Cercar Error
Pràctica professional cultura tècnica Presentacions de llibres Ressenyes

Presentació dels llibres: Guies d’aplicació: posada en obra del formigó, Codi Estructural

Presentació i ressenya de les guies editades per la Fundació Musaat que donen resposta i solucions als tècnics que han d'aplicar el Codi Estructural en l'execució de les obres

El 23 d’octubre va tenir lloc la presentació d’un nou llibre, al Centre de Documentació del Cateb. En aquesta ocasió es van presentar dues guies relacionades amb el Codi estructural, la posada en obra i la seva execució. El llibres presentats van ser:

  • Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de la calidad de los productos y de la ejecución de estructuras de hormigón
  • Guía de aplicación de la puesta en obra del hormigón de consistencia fluida en edificación según el Código Estructural

La presentació va anar a càrrec dels arquitectes tècnics Rafael Cercós i Ibañez, president de la Fundació MUSAAT i Julián Pérez Navarro, coautor dels dos llibres. També ens van acompanyar a l’acte Ignasi Jarauta Bragulat, enginyer industrial, secretari general d’ANFAH (Associació de Fabricants d’Aditius per a Formigó i Morter) i coautor de Guía de aplicación de la puesta en obra del hormigón de consistencia fluida en edificación según el Código Estructural. I, José Ángel Alonso de León, enginyer tècnic industrial i delegat d’ANEFHOP a Catalunya, Aragó, Balears i Andorra. (Associació Nacional de Fabricants de Formigó) i coautor de Guía de aplicación de la puesta en obra del hormigón de consistencia fluida en edificación según el Código Estructural.

En la presentació es va obsequiar gratuïtament amb un exemplar de la “Guía de aplicación de la puesta en obra del hormigón de consistencia fluida en edificación según el Código Estructural” a cada un dels assistents.

Ressenya de “Guía de aplicación del Código Estructural para la gestión de la calidad de los productos y de la ejecución de estructuras de hormigón”

El Codi Estructural es troba en vigor des del mes de novembre de 2021. Actualitza la reglamentació relativa a les estructures de formigó i a les estructures d’acer d’acord amb les novetats de caràcter tècnic i reglamentari en la matèria, i deroga tant la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), com la Instrucció d’Acer Estructural (EAE).

La Fundació Musaat ha publicat la “Guia d’aplicació del Codi Estructural per a la gestió de qualitat dels productes i l’execució de les estructures de formigó” amb el propòsit de facilitar la posada en pràctica de les obligacions del director d’execució de l’obra i explicar amb detall les especificacions del Codi Estructural en l’àmbit de les estructures de formigó.

Aquest document detalla la programació del control, així com el registre i seguiment del control realitzat, de manera que la Guia es converteix en una eina per a la gestió de la qualitat.

La Guia no és exclusivament un text interpretatiu de l’articulat del Codi Estructural i disposa de formularis i fitxes, a més d’exemples i casos pràctics com són el d’un habitatge unifamiliar aïllat o el d’un edifici d’habitatges.

L’edició està estructurada en set capítols i tres annexos. Els capítols aborden la interpretació de l’articulat del Codi Estructural, a través de comentaris dels autors i exemples didàctics. Els capítols inclosos en la Guia són els de bases generals per a la gestió de qualitat, gestió de qualitat del projecte, gestió de qualitat dels productes i gestió de qualitat dels processos d’execució. En els dos últims capítols s’inclouen els exemples pràctics de desenvolupament del pla de control i del programa de control, tant d’un habitatge unifamiliar aïllat, com d’un bloc residencial amb dos soterranis i quatre plantes.

La guia també disposa de tres annexos, el primer dedicat a la documentació de subministrament i control dels productes rebuts directament en obra, el segon conté fitxes que permeten justificar el control de conformitat dels productes i el tercer, fitxes per al control de conformitat dels processos d’execució.

Ressenya de la “Guía de aplicación de la puesta en obra del hormigón de consistencia fluida en edificación según el Código Estructural”

La Fundació Musaat en col·laboració amb l’Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat (ANEFHOP) han editat la “Guia d’aplicació de la posada en obra del formigó de consistència fluida en edificació segons el Codi Estructural”.

Amb l’entrada en vigor del Codi Estructural, es va introduir l’obligació d’utilitzar formigó de consistència fluida en pilars, forjats i bigues excepte justificació en contra. Un requeriment per a totes les obres d’edificació que s’iniciïn o hagin iniciat des del 10 de novembre de 2022. D’aquesta manera, la guia es converteix així en el primer document tècnic per a promoure la correcta utilització, abocament i compactació d’aquest.

Aquesta Guia permetrà millorar la qualitat de les obres i estandarditzar l’ús d’aquest material, evitant així la pràctica d’incloure aigua per a facilitar la l’elaboració del formigó i que podia provocar alteracions en les seves propietats.

La Guia d’aplicació de la posada en obra del formigó de consistència fluida en edificació segons el Codi Estructural” està disponible de manera digital i gratuïta des de la pàgina web de ANEFHOP i des de la pàgina web de la Fundació Musaat.

Recordeu que disposeu d’aquestes i de més publicacions sobre el codi estructural al Centre de Documentació del Cateb.

També teniu disponible les presentacions dels autors i el video de la jornada a la web del Cateb

PUBLICITAT