Cercar Error
Pràctica professional construcció descarbonització EFICIENCIA ENERGETICA energia rehabilitacio sostenibilitat

Publicació al DOUE de la directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis

S'ha publicat al DOUE la DIRECTIVA (UE) 2024/1275 del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'abril de 2024 relativa a la eficiència energètica dels edificis

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat la Directiva 2024/1275 relativa a l’eficiència energètica dels edificis del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’abril de 2024, que estableix el marc per a què els Estats membres redueixin les emissions i l’ús de l’energia en els edificis. Segons la normativa, tots els edificis nous hauran de ser edificis de zero emissions d’aquí a 2030 i el parc edificat de la UE haurà de ser de zero emissions d’aquí a 2050. La Directiva, publicada també en el Butlletí Oficial de l’Estat, entrarà en vigor a partir del pròxim 28 de maig.

La Comissió Europea va presentar el passat desembre de 2021 una proposta de revisió de la Directiva relativa a l’eficiència energètica dels edificis amb el Pacte Verd Europeu, amb l’objectiu de descarbonitzar el parc d’edificis de la Unió Europea per a 2050. L’abril passat, el Consell Europeu va adoptar formalment la Directiva.

Els Estats Membres tindran dos anys per a incorporar les disposicions de la Directiva a la seva legislació nacional. La Comissió Europea revisarà la Directiva d’aquí a 2028, a la llum de l’experiència adquirida i dels avanços realitzats durant la seva aplicació.

Trobareu més informació al següent enllaç.

Podeu ampliar la informació als següents enllaços:

PUBLICITAT