Cercar Error
Pràctica professional Construcció sostenible Economia circular Gestió de residus recursos Residus

Revisió del Marc Europeu de Seguiment de l’Economia Circular

La principal conclusió de la revisió es que cal un progrés més ràpid per assolir els objectius de la UE.

El passat 15 de maig s’ha fet públic que la Comissió Europea ha revisat el Marc de Seguiment de l’Economia Circular, per garantir que respon a les últimes prioritats de l’economia circular, tenint millor en compte la neutralitat climàtica i altres prioritats del Pacte Verd Europeu. Aquesta revisió també respon a les recomanacions d’altres institucions i parts interessades de la UE.

Les dades mostren que, tot i que la producció de la UE s’ha tornat més eficient amb els recursos, el consum de materials de la UE segueix sent molt elevat i ha de disminuir en el futur i que malgrat algunes millores en la circularitat, l’economia de la UE encara és majoritàriament lineal, on els materials secundaris representen menys del 12% de tots els materials utilitzats a l’economia de la UE. El comerç de matèries primeres secundàries està augmentant tant dins de la UE com amb països de fora de la UE.

Per altra banda, els sectors de l’economia circular s’han tornat en els darrers anys més innovadors i han crescut en termes d’inversions, valor afegit i llocs de treball. A la UE, les inversions privades en sectors econòmics específics rellevants per a l’economia circular van ascendir a 121.600 milions d’euros el 2021, equivalent al 0,8% del PIB de la UE i van donar feina a 4,3 milions de persones, un 11% més que el 2015, mentre que el valor afegit dels sectors de l’economia circular va augmentar un 27% fins a arribar als 299.000 milions d’euros.

Com a conclusió de la revisió s’estableix que el Marc és coherent amb els indicadors utilitzats per supervisar el progrés cap als objectius del 8è Programa d’Acció per al Medi Ambient , el seguiment i les perspectives de contaminació zero, els indicadors dels ODS de la UE i el tauler de resiliència de la UE, però cal un progrés més ràpid per assolir els objectius de la UE en matèria d’eficiència dels recursos, garantir l’ús sostenible dels materials i millorar l’autonomia estratègica. En aquest sentit s’inclou nous indicadors, com ara la petjada material i la productivitat dels recursos. Aquests indicadors controlen l’eficiència material del sistema de producció i consum de la UE. També inclou nous indicadors per mesurar el progrés cap als objectius de prevenció de residus. Tots aquests són elements clau per a una economia circular i de contaminació zero. A més a més, el marc ha supervisat la contribució d’una economia circular a la sostenibilitat, la neutralitat climàtica i la resiliència, tenint en compte la petjada del consum, les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats de producció, la dependència de les importacions de materials i l’autosuficiència de la UE per a matèries primeres crítiques.

Noticia de la revisió Marc europeu de Seguiment de l’Economia Circular: https://environment.ec.europa.eu/news/circular-economy-faster-progress-needed-meet-eu-resource-efficiency-targets-ensure-sustainable-use-2023-05-15_en

Si voleu saber més sobre economia circular en el sector de l’edificació podeu consultar aquest enllaç: https://gbce.es/documentos/Informe_Economia-Circular.pdf https://gbce.es/blog/proyecto/economia-circular/

PUBLICITAT