Cercar Error

Notícies

Evaluación del potencial de energía geotérmica

L'Informatiu

L’ús pràctic de la bomba de calor geotèrmica en l’edificació

Dins els diversos sistemes d’aprofitament de l’energia geotèrmica, el més habitual a les nostres latituds, i per als usos pràctics en l’edificació, serà la bomba de calor geotèrmica, ja que és un sistema molt eficient energèticament.

Escrit per i

Més informació