Cercar Error

Notícies

Articles destacats del blog

Subscriu-te i rep periòdicament els darrers articles del blog

Subscriure'm

Montse Bosch

Montse Bosch és arquitecta tècnica col·legiada núm 6.777, doctora en Sostenibilitat i professora del departament de Tecnologia en l’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Articles escrits per Montse Bosch

L'Informatiu

Sistemas y aplicaciones de la aerotermia

Los actuales sistemas de aerotermia son aplicables a cualquier tipo de edificio? Desde las actuales exigencias de uso de energías renovables veamos si son una alternativa aceptada.

Escrit per i

Més informació
L'Informatiu

Sistemes i aplicacions de l’aerotèrmia

Els actuals sistemes d’aerotèrmia són aplicables a qualsevol tipus d’edifici? Des de les actuals exigències d’ús d’energies renovables vegem si són una alternativa acceptada.

Escrit per i

Més informació
L'Informatiu

¿Qué es la aerotermia?

Utilizamos esta expresión de instalaciones aerotermicas para agrupar todos aquellos sistemas que se basan en la transferencia de calor en el aire que las envuelven.

Escrit per i

Més informació
L'Informatiu

Què és l’aerotèrmia?

Utilitzem aquesta expressió d’instal·lacions aerotèrmiques per agrupar tots aquells sistemes que basen la transferència de calor en l’aire que les envolten.

Escrit per i

Més informació
L'Informatiu

L’ús pràctic de la bomba de calor geotèrmica en l’edificació

Dins els diversos sistemes d’aprofitament de l’energia geotèrmica, el més habitual a les nostres latituds, i per als usos pràctics en l’edificació, serà la bomba de calor geotèrmica, ja que és un sistema molt eficient energèticament.

Escrit per i

Més informació

Articles destacats del blog

Subscriu-te i rep periòdicament els darrers articles del blog

Subscriure'm

Coneixes l’Informatiu?

La revista trimestral del Cateb que t’informa de l’actualitat professional i tècnica

Vull subscriure-m'hi
L'Informatiu

Ventajas de la energía geotérmica

La energía geotérmica es la energía almacenada como calor bajo la superficie de la tierra sólida. Explicamos cómo funciona, las dificultades tecnológicas que comporta, las ventajas medioambientales, un par de experiencias exitosas y un análisis previo donde se expone la situación energética de nuestro país.

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

Avantatges de l’energia geotèrmica

L’energia geotèrmica és l’energia emmagatzemada en forma de calor sota la superfície de la terra sòlida. Expliquem com funciona, les dificultats tecnològiques que comporta, els avantatges mediambientals, un parell d’experiències exitoses i una anàlisi prèvia en què s’exposa la situació energètica del nostre país.

Escrit per

Més informació