Cercar Error

Notícies

Volumetria

L'Informatiu

La biblioteca de la llum

La biblioteca se situa sota el jardí de la Vil·la Florida a l’ombra dels seus arbres. L’opció radical i encertada del projecte va ser concebre-la com un espai enterrat que rep la llum dels lluernaris i de les vidrieres de l’única planta sobre rasant, a nivell del carrer Sant Gervasi de Barcelona.

Escrit per

Més informació