Cercar Error
Consultoria
Seguretat i salut
Espai d’informació en la implementació de la seguretat i salut en les obres de construcció

Seguretat i salut

EINES I RECURSOS

A la pestanya EINES PER TREBALLS trobaràs una selecció d’eines de suport, ordenades segons els àmbits del cicle de l’edificació, per a generar els teus treballs professionals amb seguretat i garanties: aplicacions informàtiques, plantilles, fitxes, etc..

A la pestanya RECURSOS PER TEMES hi veuràs una selecció de documentació estructurada i organitzada, en format digital o paper, sobre tots els temes de la construcció que la fan rellevant i útil per poder portar a terme els encàrrecs i/o realitzar els treballs amb seguretat i garanties: llibres, guies i manuals, articles de revista, legislació i vídeos.

LA BOTIGA TÈCNICA és un entorn digital on adquirir publicacions, aplicacions informàtiques i serveis, que són gratuïts o amb descomptes avantatjosos per als arquitectes tècnics col·legiats i per als altres professionals afiliats.

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris o suggeriments

Envia una consulta

En el cas de que et faci falta ajuda, acompanyament o el consell d’un professional, pots fer la consulta pels canals d’assessorament i atenció de consultes habilitats.

Àmbits i temes

 

 

 

 

General:

 • Implementació.
 • Interpretació de legislació, reglamentació i normativa relativa amb seguretat i salut.
 • Resolució de conflictes i mediació amb altres agents implicats.
 • Suport en obres de retirada de materials que contenen amiant, exposició al radó, treballs en espais confinats i salut laboral.
 • Interpretació de documentació tècnica i normativa per a la utilització dels equips de protecció col·lectiva i individual en cada cas; assessorament en subministradors.
 • Suport tècnic sobre qualsevol aspecte relacionat amb la seguretat i la salut en la teva activitat professional.

Projecte:

 • Redacció de estudis de seguretat i salut.
 • Redacció d’estudis bàsics de seguretat i salut.
 • Treballs professionals com a coordinadors de seguretat i salut en fase de projecte.

Coordinació:

 • Revisió i aprovació de plans de seguretat i salut.
 • Reunions de coordinació de seguretat i salut.
 • Coordinació d’activitats empresarials.
 • Visites d’obra.
 • Recomanacions a l’hora de fer anotacions al llibre d’incidències.
 • Recomanacions tècniques davant renúncies i/o substitucions de CSS.
 • Assessorament en cas d’accident a obra.
 • Documentació que ha d’estar a obra; ajut a tràmits administratius de les empreses (REA, obertura centre de treball, llibre de subcontractació, formació en matèria preventiva).
 • Finalització de les funcions del coordinador de seguretat i salut; fase de repassos, etc.
 • Suport tècnic per a la gestió preventiva a les obres sense projecte.
 • assessorament tècnic per a la redacció de documentació tècnica.
 • Ajuda a trobar la documentació tècnica i normativa per al teu cas concret.

Producció obra:

 • Redacció de plans de seguretat i salut.