Cercar Error
Consultoria
EDIFICACIÓ LEGAL
Espai d’informació en legislació, reglamentació i normativa sobre la construcció

EINES I RECURSOS

A la pestanya EINES PER TREBALLS trobaràs una selecció d’eines de suport, ordenades segons els àmbits del cicle de l’edificació, per a generar els teus treballs professionals amb seguretat i garanties: aplicacions informàtiques, plantilles, fitxes, etc..

A la pestanya RECURSOS PER TEMES hi veuràs una selecció de documentació estructurada i organitzada, en format digital o paper, sobre tots els temes de la construcció que la fan rellevant i útil per poder portar a terme els encàrrecs i/o realitzar els treballs amb seguretat i garanties: llibres, guies i manuals, articles de revista, legislació i vídeos.

LA BOTIGA TÈCNICA és un entorn digital on adquirir publicacions, aplicacions informàtiques i serveis, que són gratuïts o amb descomptes avantatjosos per als arquitectes tècnics col·legiats i per als altres professionals afiliats.

 • EINES PER TREBALLS
 • RECURSOS PER TEMES
 • BOTIGA TÈCNICA

No trobes el que estaves buscant?

Si no trobes la resposta als teus dubtes, fes-nos arribar una consulta

Fes una consulta

En el cas de que et faci falta ajuda, acompanyament o el consell d’un professional, pots fer la consulta pels canals d’assessorament i atenció de consultes habilitats.

Àmbits i temes

 

 

 

Legislació, reglamentació i normativa sobre edificació i urbanisme:

 • Documents bàsics del Codi Tècnic d’Edificació (CTE).
 • Reglaments d’instal·lacions ( RITE, GAS, REBT, etc.)
 • Funcionalitat i accessibilitat.
 • Seguretat.
 • Habitabilitat.
 • Manteniment. (ITE, llibre edifici, etc.)
 • Urbanisme. Suport en temes derivats de l’aplicació de la legislació d’urbanisme, ja sigui en l’àmbit municipal com general segons la Llei d’urbanisme
 • Reglamentació específica.
 • Normativa

Interpretació de criteris normatius vinculats a l’aplicació de Taules sectorials:

 • Taules TAAC sobre l’accessibilitat a les activitats
 • Criteris d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona
 • Taula de la TINSCI, en aplicació de criteris d’incendis
 • Taula d’habitabilitat
 • Taula d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió

Llicències d’activitats:

 • Reglamentació especifica per a la implantació d’activitats (pública concurrència, comercial , administratives, etc.).

Valoracions-Taxacions:

 • Reglamentació per la realització de valoracions – taxacions

Documents normalitzats:

 • Suport en la realització de documentació normalitzada com poden ser certificats i o informes (habitabilitat, solidesa, antiguitat, declaracions d’obra nova, etc.)