Cercar Error

Notícies

Il·luminació

L'Informatiu

Festival LlumBcn

El festival LlumBcn il·lumina cada any la ciutat i transforma la percepció habitual de l’espai urbà del Poblenou, per captivar 3 nits d’hivern i deixar una petjada gràfica aclaparadora en les xarxes socials més rellevants.

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

Barcelona s’il·lumina

La ciutat disposa avui d’un pla per la millora de l’enllumenat públic anomenat Pla de renovació integral de l’enllumenat, que en un any només ha pogut ser aplicat en un 10% de la seva extensió.

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

La biblioteca de la llum

La biblioteca se situa sota el jardí de la Vil·la Florida a l’ombra dels seus arbres. L’opció radical i encertada del projecte va ser concebre-la com un espai enterrat que rep la llum dels lluernaris i de les vidrieres de l’única planta sobre rasant, a nivell del carrer Sant Gervasi de Barcelona.

Escrit per

Més informació
L'Informatiu

Recuperació d’un referent a Vilanova de la Barca

Hi ha intervencions apreciades pel simbolisme i la referència històrica que comporten, com l’església de Santa Maria, destruïda durant la Guerra Civil, que representa un patrimoni intangible i valuós en tant que manté el record de la significació de l’indret i que perdura en la memòria del poble.

Escrit per i

Més informació