Cercar Error
Pràctica professional #NextGeneration

Prescripció i gestió de la rehabilitació. Tallers #NextGeneration

L'Oficina Tècnica de la Rehabilitació de l'Arquitectura Tècnica, amb la col·laboració de diverses empreses del sector, organitzen aquesta tardor un cicle de sessions sobre diferents sistemes constructius aplicats a la rehabilitació energètica per treure el màxim profit de les ajudes dels fons #NextGeneration.

L’Oficina Tècnica de la Rehabilitació de l’Arquitectura Tècnica, amb la col·laboració de diverses empreses del sector, organitzen aquesta tardor un cicle de sessions sobre diferents sistemes constructius aplicats a la rehabilitació energètica per treure el màxim profit de les ajudes dels fons #NextGeneration.

Dirigits a tècnics de Catalunya que ja tinguin un coneixement genèric sobre rehabilitació energètica i els Fons Next Generation, i que volen aprofundir a la gestió global d’un projecte de rehabilitació integral, el cicle de sessions permetrà trobar la solució òptima per als diferents casos analitzats per tal que el tècnic pugui prescriure la millor solució als ocupants de l’edifici.

Amb cada una de les sessions d’aquest cicle, que porten per títol Impuls-AT, coneixerem diferents sistemes constructius i instal·lacions que poden encaixar a l’edifici existent amb l’objectiu de rehabilitar-lo energèticament, traient el màxim profit dels Fons Next Generation. S’analitzarà la repercussió d’implementar els diferents sistemes als certificats energètics i ens explicaran com realitzar un control d’execució òptim per assolir el projecte previst amb èxit.

Estructura de les sessions i acreditació

Es preveuen un total de 7 IMPULS-AT de 4h de durada amb els descans necessaris que es realitzaran entre finals de setembre de 2023 i febrer de 2024.

Serà possible realitzar la sessió que sigui d’interès per al tècnic, però si es realitzen la totalitat s’acreditarà com una formació avançada en matèria de rehabilitació energètica des de la Oficina Tècnica de Rehabilitació.

Programa de sessions

PUBLICITAT