Cercar Error

Notícies

Visats

Visats

Com facturar un expedient a nom d’un tercer

A continuació s’explica com es pot facturar el visat a nom del vostre despatx professional, empresa o a tercers.

Escrit per Eva Molins

Més informació
Visats

Fitxa de materials del Consejo

Implantació de la fitxa de materials del Consejo

Escrit per Eva Molins

Més informació
Visats

Models de l’Acta de Replanteig, paralització i d’inici d’Obra

Models d’Acta

Escrit per Eva Molins

Més informació
Pràctica professional

Pòlissa col·lectiva inclosa en el visat d’altres treballs

Recorda que pots visar tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-te a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva.

Escrit per rroldan

Més informació
Idoneïtat tècnica

Com calcular la densitat d’habitatges en cas de creació de nou habitatge en edificis existents

En cas de creació de nou habitatge en edifici existent s’haurà de tenir en compte el nombre màxim d’habitatges que pot haver-hi en aquest edifici. Tot seguit us expliquem com calcular-ho i altres aspectes a considerar:

Escrit per mleal

Més informació

Coneixes l’Informatiu?

La revista trimestral del Cateb que t’informa de l’actualitat professional i tècnica

Vull subscriure-m'hi
Visats

Avantatges en el visat d’un certificat d’habitabilitat i eficiència energètica del mateix habitatge

El Cateb t’ofereix l’avantatges en el preu de visat d’un certificat d’habitatge usat (CHU) i un certificat d’eficiència energètica (CEE) del mateix habitatge.

Escrit per rroldan

Més informació
Idoneïtat tècnica

Resol els teus dubtes referents al visat a través del canal de consultes de l’oficina virtual

El servei de validació disposem del canal de consultes per tal que pugueu realitzar qualsevol pregunta relacionada amb el tràmit del visat així com d’idoneïtat.

Escrit per rroldan

Més informació
Visats

Cal disposar del Llibre d’incidències diligenciat en totes les obres de construcció en les que sigui d’aplicació el RD 1627/97

El llibre d’incidències és un document que hi ha d’haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut.

Escrit per rroldan

Més informació
Idoneïtat tècnica

Com es modifica un informe ITE al Portal Generador?

D’acord al Decret 67/2015 els informes ITE s’han de redactar mitjançant el Portal Generador d’Informes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A continuació us expliquem com podem fer modificacions amb aquesta eina informàtica.

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

Què fer en cas d’incidència informàtica o dubte sobre el funcionament del Portal Generador d’Informes ITE?

Facilitem eines per contactar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pels casos d’incidència informàtica amb el Portal Generador d’informes ITE o per dubtes sobre l’eina informàtica.

Escrit per mleal

Més informació